AKK ČR ve spolupráci s kraji přispěla k výstavbě nových karavanových stání. Do dvou let jich vznikne odhadem více jak 20

KaravaninkAKK ČR ve spolupráci s kraji přispěla k výstavbě nových karavanových stání....

Asociace kempování a karavaningu má za sebou úspěšný rok 2021. V průběhu roku Asociace spolupracovala na několika projektech – především dotačních programech jednotlivých krajů zaměřených na podporu rozvoje kempování a karavaningu. Přináším tak ucelený přehled toho, co se v letošním roce podařilo.

Liberecký kraj podpořil výstavbu karavanových stání

Ve spolupráci s Libereckým krajem se AKK ČR podílela na vypsání úspěšného dotačního titulu na Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury – Karavanová stání. S projektovým záměrem se přihlásilo více jak deset obcí – sedm uspělo a dotaci získalo. Nutno dodat, že AKK ČR se podílela na sepisování tohoto dotačního titulu, kdy především adekvátně definovala potřeby karavanistů a zástupce Asociace – Klára Hájek Velinská byla členem výběrové komise. Perličkou je, že komise se k závěrečnému hodnocení projektů sešla v obytném voze. V oblasti Českého ráje, Lužických a Jizerských hor tak v roce 2022 vznikne sedm nových karavanových stání. Více informací naleznete na stránkách Libereckého kraje.

V průběhu vypsaného dotačního programu uspořádala AKK ČR pod záštitou Libereckého kraje online seminář, na kterém starosty jednotlivých obcí seznámila s potřebami karavanistů a odpověděla na jejich otázky. AKK byla starostům obcí také k dispozici během přípravné fáze projektů. Vysvětlovala veškeré nejasnosti a v několika případech členové Asociace vyrazili přímo na místo plánované výstavby, aby poskytli konzultaci a předešli případným problémům plynoucím z neznalosti potřeb karavanistů.

Jihočeský kraj se zařadil mezi další kraje, kde tato výstavba bude podpořena

AKK ČR také dlouhodobě spolupracuje s Jihočeským krajem, kterému – stejně jako Libereckému – poskytuje rady a konzultace týkající se výstavby karavanových stání. Díky tomu též Jihočeský kraj ve spolupráci s AKK ČR vypsal dotační titul na výstavbu karavanových stání a budování infrastruktury pro kempování. Podrobnosti lze nalézt na webu AKK ČR, kdy je třeba zmínit, že aktuální grant právě běží a i vy se do něj můžete do konce roku zapojit – termín pro podání žádostí je od 3. ledna 2022 do 14. ledna 2022 do 12:00 hod. Informace přímo od kraje včetně informací o dotačním titulu si přečtete tady.

V souvislosti s tím zorganizovala Asociace ve středu 8.12. online seminář pro zájemce o tyto dotace. Zájemci se na něm seznámili s potřebami karavanistů a milovníků kempování, a byli tak připraveni na sepsání projektových záměrů na jejich výstavbu. Na semináři byl také prostor pro zodpovězení otázek.

Ani další kraje nezůstávají v pozadí

Zájem o vypsání dotačního titulu na  výstavbu karavanových stání projevil také kraj Vysočina a Jihomoravský kraj. AKK ČR se zde účastnila jednání a připomínkování plánovaného dotačního titulu. Pokud vše dobře dopadne, začátkem příštího roku by mohl minimálně Jihomoravský kraj vypsat výběrové řízení na získání dotace, kterého se budou moci účastnit i zájemci z komerčního sektoru.

Další dotační projekt na rozvoj kempování a karavaningu v České republice letos vypsal i Moravskoslezský kraj. S tím AKK ČR spolupracuje již přes dva roky, kdy v Moravskoslezském kraji před dvěma lety právě díky dotacím vznikla čtyři karavanová stání. AKK ČR o tom psala tady. Příjem žádostí je od 3. 1. 2022 do 10. 1. 2022 do 17:00 hod.

AKK ČR i nadále bude kvalitním partnerem všem krajům a je připravena poskytovat a připravovat další podklady, které si nejen kraje vyžádají

AKK ČR si uvědomuje stoupající zájem o výstavbu karavanových stání ze strany krajů, proto vytvořila přehlednou brožuru. V té se nejen představitelé obcí a měst, ale i komerční subjekty dozví to nejdůležitější z oblasti karavaningu. Zobrazíte si ji tady.

AKK ČR ne vždy „online“ informuje, ale rozhodně plní své cíle

Ačkoliv činnost AKK ČR ve velké míře spočívala v jednání se zástupci krajů a obcí, kvůli čemuž nebyly vždy a hned vidět nějaké hmatatelné výsledky, podařilo se naplnit stanovený cíl pro rok 2021. Tím byla maximální podpora a spolupráce s kraji, aby bylo možné rozšířit počet karavanových stání. Díky tomu se nejpozději do dvou let dočkáme více než dvaceti nových stání napříč celou republikou.

Na příští rok má AKK ČR spoustu plánů. Jedním z nich je získání sponzora a finančních prostředků na vydání uceleného katalogu všech karavanových stání v České republice, což by nejen cestovatelům s karavany usnadnilo vyhledávání těchto míst. Tento katalog by byl zdarma rozdáván na obou veletrzích karavaningu a zároveň by byl dostupný na všech karavanových státních tak, aby vznikla jeho ucelená distribuční cesta směrem k nám – karavanistům. Dále chce AKK ČR pokračovat v jednání s kraji a podpořit je při realizaci nových projektů v této oblasti.

AKK ČR se také stala součástí pracovní skupiny, která se zabývá možnosti výstavby stání v CHKO. Zatím není jasné, zda se něco takového podaří, ale probíhají jednání s ochranáři, jejichž cílem je stanovit jasně dané podmínky, za kterých by vše mohlo fungovat tak, aby byla zachována nezbytná úroveň ochrany přírody.

Přidejte se mezi nás

Jak je vidno, AKK ČR plní nejen své cíle, ale dlouhodobě se zasazuje o rozvoj a podporu karavaningu v ČR. Ale aby i nadále takto fungovala a úspěšně pokračovala, potřebuje co největší členskou základnu. Pokud se vám tedy nejen líbí co děláme, ale chcete nás i podpořit, staňte se našimi členy. Hledáme jak aktivní, tak i ty, kteří jen tím, že se zařadí do našich řad, nás podpoří. Děkujeme. Členy se můžete stát tady.

Poslední vydané

Poslech na cesty