Unikátní evropská cesta za poznáním – objevte stezku gotických hradů v Polsku

Pár dní zpět jsem se vrátila z této opravdu krásné cesty, jejímž cílem bylo navštívit většinu z dvanácti významných gotických hradů na této světoznámé Stezce gotických hradů. Hned na úvod musím napsat, že to byl nejen krásný zážitek, ale pokud do trasy ještě zahrnete návštěvu dalších památek v jejím okolí, máte o nezapomenutelnou poznávací dovolenou postaráno. Jak tedy naše cesta probíhala a na co se můžete těšit?

Obecné informace o stezce

Szlak Zamków Gotyckich, česky známý jako Stezka gotických hradů, je fascinující autoturistická trasa spojující dvanáct historických hradů ve Varmii, Mazurách a Pomořansku. Pro milovníky historie, architektury a krásných krajinných scenérií je tato trasa jednou z nejzajímavějších v Evropě.

Pokud byste hrady chtěli navštívit všechny, pak doporučuji se kouknout na tuto mapu, kde je najdete přehledně označeny. My, jak už jsem psala výše, navštívili deset z nich. Stezku zvládnete projet s přehledem za týden, pokud si stanovíte, jako my, na jeden den návštěvu dvou hradů. Stihnout se to dá s přehledem a budete-li dobře plánovat cestu, ještě k tomu zvládnete prohlídky náměstí či historických center měst ve kterých hrady stojí. To však neplatí pro hrad Malbork, kde, pokud budete opravdu pečliví, vám prohlídka zabere minimálně 3 hodiny. U ostatních hradů jsme se bez problému vešli maximálně do dvou hodin prohlídky i s focením. Na všech hradech lze platit vstupné kartou, v Malborku mají audioprůvodce v českém jazyce, tak si jej nezapomeňte půjčit. Rozhodně to stojí za to.

Proč je trasa tak populární?

  • Historická hodnota: Hrady na trase jsou vynikajícím svědectvím středověké architektury a historie regionu.
  • Architektonická různorodost: Trasa zahrnuje různé typy hradů, každý s unikátními architektonickými prvky.
  • Dostupnost: Díky značení a různým variantám trasy je snadné plánovat návštěvu podle vlastních preferencí.
  • Krásné scenérie: Regiony Varmie, Mazury a Pomořansko jsou známé svou úchvatnou přírodou, která trase dodává dodatečnou atraktivitu.

Než vyjete, mrkněte se i na tuto interaktivní mapu. Díky ní budete dopředu vědět co vás na kterém hradu čeká a jaká byla jeho historie.

Námi navštívené hrady:

Celou naši trasu si můžete zobrazit tady. Na mapě jsou uvedena všechny místa, která jsme navštívili za 10 dní, tj. ne pouze hrady, ale i další zajímavosti.

Hrad Nidzica

Malý hrad se nachází jen kousek od centra města. V jeho prostorách naleznete Muzeum regionu Nidzica s expozicemi zaměřenými na etnografii a historii, Kulturní centrum Nidzica, Rytířské sdružení komtury Nidzica, autorskou galerii Hieronima Surpského, sochařský ateliér a městskou knihovnu. Přístup do vnější části a nádvoří hradního komplexu je bezplatný, za vstup do muzea se platí. Celý objekt je lemován krásným parkem z 19. století.

Foto: Klára Hájková

Historie hradu

Nidzica, tento malebný hrad s bohatou historií, byl postaven v roce 1370 a roku 1409 se proměnil v kamennou pevnost patřící teutonskému rytíři Pflegerovi. Odtud následuje jeho příslušnost k panství křižáků. Avšak i tento hrad má svoje slabiny. V roce 1410 se stal kořistí polských vojenských sil. V 15. století nabyl nového geopolitického významu, když přešel pod pruskou kontrolu, následovalo jeho dobytí českým vojskem pod vedením charismatického Jana Koldy ze Zampachu v roce 1455. Rok 1517 přinesl rozšíření a posílení hradu díky nově postavenému vnitřnímu předhradí. Ovšem v roce 1784 hrad poničil ničivý požár a v roce 1812 byl vyrabován a poškozen francouzskými jednotkami, které ho následně přeměnily na kombinovaný dvůr s věznicí.

Foto: Klára Hájková

Doba návštěvy – 1 až 2 hodiny. Pokud obytným autem přijedete ve večerních hodinách, dá se bez problému parkovat a nocovat přímo před hradem tady.

Foto: Klára Hájková

Hrad Ostróda

Hrad Ostróda je jednou z perel polského kulturního a historického dědictví v severním Polsku. Tento středověký hrad má nejen historický význam, ale také dnes slouží jako centrum města plného života, obchodu a kultury stejně, jako tomu bylo v jeho historických dobách.

Historie hradu

Hrad Ostróda, nacházející se ve stejnojmenném polském městě, je významnou památkou s bohatou historií. První zmínky o hradu Ostróda pocházejí ze 14. století, kdy byl vybudován jako důležitá pevnost Teutonského řádu. V průběhu let hrad prošel různými fázemi rekonstrukcí a přestaveb, které odrážejí měnící se politické a kulturní poměry v daném regionu. V dobách své největší slávy hrad sloužil jako sídlo místní šlechty a byl centrem administrativního a vojenského života. Ostróda a její hrad také sehrály klíčovou roli ve válkách a konfliktech, které formovaly dějiny regionu.

Foto: Klára Hájková

Nyní hrad slouží jako muzeum a kulturní centrum, kde kromě stálých a dočasných výstav, které se zaměřují na historii a kulturu regionu, hrad hostí i řadu kulturních akcí, včetně koncertů a výstav. Další informace získáte na stránkách hradu a muzea tady.

Doba návštěvy – 1 až 2 hodiny. Pohodlně zaparkovat byste měli na tomto parkovišti před hradem.

Hrad v Olštýně

Na úvod musím napsat, že pokud se rozhodnete tento hrad navštívit, vyčleňte si i čas na procházku po starém městě stejně jako po přilehlém parku v podhradí, kde protéká říčka Łyna. Nebudete litovat! Ostatně o tomto městě se říká, že je plné mostů a parků, což mohu jen potvrdit. Za mě byste návštěvu tohoto města neměli vynechat.

Foto: Klára Hájková

Historie hradu

Olsztyńský hrad byl postaven ve 14. století a původně sloužil jako vojenská pevnost. Byl jedním z mnoha hradů postavených Řádem německých rytířů, který tehdy ovládal tento region. V průběhu staletí byl hrad několikrát přestavěn a rekonstruován, a jeho architektura tak reflektuje různé historické periody a styly. Dnes je hrad domovem místního muzea, které návštěvníkům nabízí hluboký pohled do historie a kultury regionu. Kromě toho se zde konají různé kulturní akce, jako jsou koncerty, divadelní představení a umělecké výstavy. Hradní nádvoří je přístupné veřejnosti a nabízí úchvatný výhled na okolní krajinu. Za zmínku rozhodně stojhí strop v jednom ze sálů, na který jsou tamní správci velmi hrdí. Je totiž stylizován do podoby krystalu a jeho stavba nebyla rozhodně jednoduchá.

Foto: Klára Hájková

Zajímáte-li se o Koperníka, který mimochodem je s některými hrady této stezky úzce spojen, neměli byste návštěvu hradu vynechat. Budete mít možnost shlédnout exponáty s ním spojené a navrch dodávám, že právě v tomto městě Koperník v letech 1516–1519 působil ve funkci správce kapitulního majetku a přivedl sem na hospodářství kapituly nové osadníky a s úspěchem připravoval olštýnský hrad k obraně před očekávaným útokem křižáků. I proto najdete před hradem jeho bronzovou sochu a na chodníku, jen kousek od ní, z kostek sestaven jeho podpis.

Foto: Klára Hájková

Doba návštěvy i s prohlídkou starého města a přilehlých parků – 4 až 5 hodin. Svůj obytný vůz můžete pohodlně zaparkovat jen kousek od hradu na tomto placeném parkovišti. Dá se i nocovat. (mapa) Mé další fotky z návštěvy tohoto města si zobrazíte tady.

Lidzbark Warmiński – hrad varmijských biskupů

Po návštěvě hradu v Olštýně budete zcela jistě pozitivně naladěni a natěšeni na další poznávání gotických hradů v historii patřících Řádu, současně spojených s Koperníkem a současně plných dalších historických zajímavostí, které stojí za vidění. Mám pro vás skvělou informaci. Lidzbark vaše očekávání splní, to jsem si jista. Jen prosím počítejte s tím, že je zpřístupněna pouze část hradu, v něm sídlí muzeum. Další část je již majetkem hotelu a tudíž prohlídka nebude možná. Ale i tak stojí zato se tam na chvilku zastavit. Navíc, jen kousek u hradu a místa, kde se dá pohodlně zaparkovat, najdete restauraci, kde opravdu výborně vaří. Jmenuje se Chata smakow (mapa) a pokud vyjde čas, oběd si tam dejte.

Foto: Klára Hájková

Historie hradu

Tento impozantní hrad, někdy označovaný jako „Perla Warminského Hrabství,“ je výjimečným příkladem gotické architektury a historického bohatství regionu. Byl postaven ve 14. století a sloužil jako rezidence biskupů z Warminské diecéze. Je jedním z nejlepších příkladů ukázky středověkého opevnění v Polsku. Pro svou architektonickou a historickou hodnotu je hrad chráněn jako kulturní památka. Dnes hrad slouží jako muzeum, kde můžete prozkoumat širokou škálu exponátů věnovaných regionální historii, umění a kultuře. Zahrnuje také nádherné zahrady a parky, které jsou ideálním místem pro odpočinek a piknik.

Foto: Klára Hájková

A jak je hrad spojen s Koperníkem? Do Lidzbarku Warminského přišel na počátku 16. století, kdy sloužil jako sekretář a lékař biskupa Warminské diecéze. Následně v něm strávil několik let svého života. V atmosféře tohoto hradu, obklopen historií a izolovaný od vnějšího světa, měl Koperník možnost se soustředit na své astronomické pozorování a teoretické práce. Je možné, že právě zde položil základy pro svou heliocentrickou teorii, která později zcela změnila naše chápání vesmíru.

Foto: Klára Hájková

Hrad Frombork

Pokud budete z hlediska času přemýšlet, který z hradů (Lidzbark nebo Frombork) vynechat, pak tento nesmíte. Zejména pokud stezku gotických hradů spojíte s cestou po stopách Mikuláše Koperníka. Ten totiž ve Fromborku žil poslední roky svého života a je to nejdůležitější hrad ve spojení s ním. I proto je tu mnoho exponátů věnováno právě jemu. Jinak řečeno, navštívit hrad ve Fromborku znamená stanout na křižovatce vědy a historie. Je to místo, kde jeden z největších myslitelů naší doby přeformuloval naše chápání vesmíru. Ať už jste milovníkem historie, vědy, nebo obojího, Frombork vám nabídne jedinečný vhled do života a díla této vědecké legendy.

Foto: Pixabay

Historie hradu

Fromborský hrad, někdy označovaný jako arcibiskupská rezidence nebo katedrální komplex, je souborem gotických budov včetně katedrály, paláce a pevnostních zdí. Komplex byl postaven ve 13. století a sloužil jako duchovní a administrativní centrum regionu.

Mikuláš Koperník přišel do Fromborku roku 1510 a sloužil zde jako kanovník. Kromě svých církevních povinností se zde věnoval i astronomickým pozorováním a matematickým výpočtům. Je obecně přijímáno, že právě zde dokončil své revoluční dílo „O oběhu nebeských sfér“, v němž formuloval heliocentrický model vesmíru. Dnes je hrad ve Fromborku zpřístupněn veřejnosti a hostí muzeum, které návštěvníkům umožňuje nahlédnout do středověkého života v regionu, ale také do Koperníkova odkazu. Můžete navštívit jeho pracovnu, kde se dochovaly některé z jeho původních nástrojů a dokumentů.

Foto: Klára Hájková

Doba návštěvy – samotný hrad a muzeum cca 1,5 hodiny. U hradu se nachází park, který doporučuji projít (nebojte se cedule soukromý pozemek, je to park tamní diecéze) a oběd si můžete dopřát v domě Koperníka. Nutno dodat, že se nejedná o původní dům, ale dům na pozemku, kde dříve dům Koperníka stál. K parkování můžete využít parkoviště hned před hradem nebo jen kousek od parku. Doporučuji přijet ve večerních hodinách a bezplatně přespat nebo brzy ráno. Zejména o sezoně na hrad chodí opravdu hodně turistů.

foto: Klára Hájková

Mé další fotky z návštěvy tohoto hradu si zobrazíte na tomto odkazu.

Tímto hradem ukončuji i první část článku a Stezce gotických hradů, neboť aby nebyl pro vás nekonečně dlouhý, rozhodla jsem se jej rozdělit. Brzy se tedy těšte na jeho pokračování. Nebude v něm chybět ani Malbork a další zajímavosti z této naší cesty.

Za realizaci a financování této cesty děkuji Warmińsko-Mazurskému vojvodství a Pomořanské vojvodské samosprávě

Související