Klára Hájek Velinská odchází z vedení AKK ČR

Klára Hájek Velinská, hlavní zakladatelka Asociace kempování a karavaninku se rozhodla ke konci letošního roku ukončit své působení ve výkonném výboru AKK ČR. Hlavním důvodem tohoto nelehkého rozhodnutí je nemožnost nadále věnovat Asociaci tolik času, kolik by potřebovala pro plnění důležitých úkolů v rámci jejího dalšího působení ve vedení AKK CR.

Foto: Idnes

Mé působení v AKK a nynější odchod – malé ohlédnutí se

Myšlenka založit v České republice Asociaci, která by mohla ze svého statutu jednat s politiky, kraji a dalšími orgány přišla před skoro čtyřmi lety. Důvod byl zřejmý. Pokud chceme zlepšovat podmínky pro karavanink a chceme, aby se na výstavbě karavanových stání podílely i kraje, města či obce, je třeba, aby zde taková organizace vznikla. Z mých předešlých zkušeností bylo patrné, že tyto státní instituce mohou oprávněně jednat pouze s organizací, která bude nekomerční a bude mít tento statut. Oslovila jsem tedy Honzu Bordovského s tím, zda by do toho šel, neboť má dlouholeté zkušenosti s tímto životním stylem. Slovo dalo slovo a AKK ČR byla založena.

Za ty více jak tři roky, i když to není na první pohled patrné, udělala AKK ČR obrovský kus práce. Povedlo se jí navázat dlouhodobé kontakty a stát se cenným partnerem s vybranými kraji a městy, kde od té doby pomáhá nejen se sestavováním dotačních titulů, ale každý rok edukuje díky online seminářům desítky starostů. To byl zejména můj úkol. Výsledkem toho jsou v posledních dvou letech přibývající dotační výzvy a pomalu rostoucí výstavba těchto stání. A nejen to. AKK ČR měla a má měsíčně desítky telefonátů od zájemců o výstavbu stání, kteří potřebují pomoci. I proto vznikla velice důležitá brožura, kterou dnes mj. využívají i zastupitelé měst a obcí. Tu si můžete zobrazit tady.

AKK ČR vydala také již dva katalogy karavanových stání a je partnerem veletrhu Caravaning Brno. Tuto práci si vzal na starosti Honza Bordovský a dělá ji velmi dobře.

Protože práce přibývalo, stal se členem Výkonného výboru i Jakub Moravec, známý cestovatel, fotograf a karavanista. Ten si vzal za své nelehký úkol – jednání s ochránci přírody tak, aby i oni vzali na vědomí karavanink jako součást trávení volného času v ČR a coby zástupce AKK se snaží pomáhat najít řešení uspokojivé pro obě strany. I tady tak AKK ČR udělala mnoho práce, která není vidět. Výsledkem je, že již není tolik zákazů a sami ochránci, díky mnoha společným jednáním u jednoho stolu, již berou karavanink na vědomí a uvědomují si že „nezmizí“ – bude tady už napořád a je třeba s tímto faktem do budoucna pracovat. Nutno dodat, že nemálo práce je i ještě před ním, protože jednání s těmito institucemi je vždy na dlouho a není zrovna jednoduché. První výsledek této doslova mravenčí práce mohli vidět návštěvníci veletrhu Caravaning Brno na první takové přednášce a následné diskuzi s ochranáři a karavanisty. Za to Jakubovi patří veliké díky.

Nutno dodat, že všechny tyto aktivity dělají zakladatelé AKK ČR ve svém volném čase. A to je právě onen důvod, proč jsem se rozhodla Asociaci opustit. Od jara letošního roku jí již nemohu dávat tolik, kolik by potřebovala, neboť i já mám své povinnosti ke svým čtenářům a hlavně rodině. Tento fakt jsem pociťovala již nějakou dobu. Proto jsem byla moc ráda, že se k AKK ČR, coby aktivní dobrovolník, připojil Martin Štrimpfl, který si na jaře letošního roku převzal právě mou činnost a zodpovědnost v Asociaci na svá bedra. Od té doby velmi aktivně pomáhá krajům s řešením jejich otázek pro výstavbu stání, pomáhá zastupitelům a úředníkům najít řešení u překážek na které narazí a mnoho dalšího. Sama ze zkušenosti vím, že je to práce velmi časově a zodpovědnostně náročná, proto i tady patří Martinovi za mě veliké díky, že se toho zhostil naplno a velmi dobře.

A nejen to. Martin nově připravuje pro AKK ČR i analýzy, díky kterým konečně vznikl, a neustále se aktualizuje, přehled počtu karavanů, obytných aut a vestaveb v ČR a který využívají nejen média potřebující o našem životní stylu hovořit, ale i další instituce mající potřebu vycházet z těchto dat. Přestože by se na první pohled mohlo zdát, že tento přehled je k dispozici na Ministerstvu dopravy, není tomu tak. Samotná statistika obsahující tato náročně vyselektovaná data bohužel stále ještě v ČR neexistuje. Tedy ted už ano – je výsledkem Martinovy práce pro AKK ČR.

Jak je z výše uvedeného patrné, AKK ČR je dnes již silným a hrdým subjektem majícím své místo tam, kde je potřeba. A protože je před ní ještě obrovský kus práce, potřebuje aktivní Výkonný výbor. Já už bohužel tak aktivní být nemohu. AKK ČR jsem dala velmi mnoho, ale nastal čas se rozloučit. Tak to v životě chodí. Jednoho dne dojdete k závěru, že aby to, co jste spoluvytvářeli se mohlo posouvat a rozvíjet dál, musíte to předat někomu dalšímu, vitálnějšímu a majícímu další nové nápady a vize nezatížené minulostí.

AKK ČR bude mít v brzké době nové složení Výkonného výboru, o kterém budou členové zcela jistě informováni. Jaké – to prozrazovat nebudu, neboť to již není v mé kompetenci. Přeji jí, aby i nadále měla stejný drive a nadšení jako doposud a dařilo se jí podporovat rozvoj karavaninku v ČR minimálně tak, jako do teď.

Související

Unikátní typy obytných vestaveb WoodVANs, které v ČR nemají obdoby

Jak víte, několik dní zpět jsem navštívila společnost WoodVANs, kde jsem pro vás natočila krátký rozhovor s jejím hlavním zakladatelem Radimem Turoňem. A protože...