Co vše si ohlídat pro správné pojištění obytného vozidla či karavanu

KaravaninkCo vše si ohlídat pro správné pojištění obytného vozidla či karavanu

Pro dnešní článek jsem se rozhodla poté, co již opravdu dlouhou dobu pozoruji na karavanistických fórech otázky spojené s pojištěním. No a protože můj kamarád, karavanista Jaroslav, je opravdu profesionál ve svém oboru a vždy mi dokázal dobře poradit, požádala jsem jej o sepsání základního souhrnu informací (a otázek na které je třeba si odpovědět), které se vám určitě hodí a budete je tady u mě na stránkách moci kdykoliv najít. Tímto Jardovi ještě jednou děkuji.

Zdroj: Pinterest

Základní doporučení

Nespoléhejte se jen na to, že vám někdo k vašemu pojištění dá všechny informace. Připravte se předem a pojištění poptávejte s konkrétní představou.

Dovoluji si úvodem zdůraznit, že pokud dojde ke škodní události, tj. vznikla vám škoda, o pojistném plnění rozhoduje rozsah vámi sjednaného pojištění a nikoli jeho cena. Při nesprávném sjednání pojištění můžete být nemile překvapeni tím, že vám pojišťovna škodní událost (tj. škodu, která se stala) neuzná za pojistnou událost (tj. škodu, která je kryta vaším pojištěním) a pojistné plnění vám neposkytne.

 • Čtěte pojistné podmínky.
 • Prostudujte si pečlivě nabídky pojištění.
 • Kontrolujte důkladně sjednávaný rozsah vašeho pojištění.
 • Zeptejte se a nechte si vysvětlit vše, co vám není jasné.
 • Mějte na paměti, že výše pojistného není na 1. místě. Nízké pojistné se vám může hodně prodražit. Chceme vám pomoci v tomto článku alespoň odpověďmi na základní otázky a informacemi, které vám usnadní orientaci v problematice pojištění a poté i přípravu pojištění vašeho obytného automobilu či karavanu.
 • Doporučujeme oslovit s vaší poptávkou na pojištění nikoli konkrétní pojišťovnu, ale kvalitního pojišťovacího makléře. Proč? Protože pojišťovací makléř:
  • není závislý na pojišťovně (na rozdíl od obchodního zástupce či zaměstnance jedné pojišťovny),
  • spolupracuje se všemi předními pojistiteli,
  • má přehled o pojistných produktech na trhu,
  • rozumí pojistným podmínkám,
  • dokáže na základě analýzy vašich potřeb a požadavků na pojištění připravit a porovnat pro vás vhodné nabídky od více vybraných pojistitelů, vysvětlit vám rozdíly mezi jednotlivými pojistnými produkty konkrétních pojišťoven a objasnit vám jejich výhody i nevýhody, upozorní vás na důležité výluky atd. a doporučí vám vhodné pojištění,
  • může se pro vás stát postupem času takovým „rodinným lékařem“, který se stará o všechna vaše pojištění, má o nich přehled, vždy se s ním můžete poradit, hlídá vám termíny, je k dispozici vždy když ho potřebujete, a to i v případě vzniklé škody. Takový vztah nevznikne ze dne na den, potřebuje oboustrannou důvěru a buduje se dlouho. Dobrým vodítkem pro výběr spolehlivého pojišťovacího makléře pro vás může být i tady, jako v mnoha dalších případech, doporučení a zkušenosti. Ptejte se a hledejte.

Samozřejmě máte možnost sami napřímo oslovit i všechny vámi vybrané pojišťovny a pokusit se o porovnání produktů, nabídek a pojistných podmínek vlastními silami. Že to není tak snadné uvidíte záhy. Zvažte, které pojišťovně důvěřujete, se kterou např. již máte dobré zkušenosti při plnění za škodní událost. Může být vhodné mít všechna svá pojištění sdružená u jednoho, dvou pojistitelů. Za tzv. „propojištěnost“ nabízí dobré pojišťovny zvláštní slevu (např. pojištění majetku, vozidla, životní), navíc vaše pozice „dobrého klienta“ může být v některých nestandardních případech významná.

Nečtete pojistné podmínky? Doporučujeme najít si na to čas a prostudovat je pečlivě. A když nic jiného, věnujte alespoň pozornost výlukám a výkladu pojmů vč. definic pojistných nebezpečí. Pokud vám cokoliv není jasné, nechte si to vysvětlit PŘED sjednáním pojištění.

Odpovězte si na otázku „co chcete sjednat a jak“

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (POVINNÉ RUČENÍ)

Je zbytečné porovnávat kolik platí za pojištění např. kamarád, pokud nemáte shodné VŠECHNY vstupní parametry (rozsah pojištění, limity plnění, hodnotu vozidla, jeho značka, spoluúčasti, vlastnictví na RČ či IČ, bydliště malé / velké město / obec, bonusy atd. Ve výpočtu pojistného se může promítnout i 20 různých parametrů). Najděte nejvhodnější řešení právě pro vás.

 • Zvolte pojistný limit (zvažte, zda jezdíte i v zahraničí, kde náhrady za újmy na životě a zdraví mohou být velmi vysoké a rozdíl v pojistném je malý). Pro vaši bezpečnost doporučujeme sjednat VYŠŠÍ pojistný limit.
 • Používáte vozidlo pouze v některých měsících a v jiných je pouze zaparkované? Např. motocykl, karavan, obytné vozidlo? Pak pro vás může být výhodné tzv. sezónní pojištění, a to lze uplatnit nejen na povinné ručení, ale i na havarijní pojištění. Sezónní pojištění je platné po celý rok s tím, že ve vámi vybraných měsících (např. zimních), kdy vozidlo nepoužíváte, je výrazně zvýšená spoluúčast na případné škodě, což vám však např. pro nebezpečí havárie nevadí, pokud s vozidlem opravdu nejezdíte. Za to vám pojišťovna poskytne slevu na pojistném a vy nemusíte registrační značky ukládat do depozitu abyste vaše pojištění přerušili.
 • Pozor na bonusy. Z pohledu bonusu již není významné, kdo bude na pojistné smlouvě Pojistník (tj. osoba, která pojištění sjednává, podepisuje smlouvu, má k ní práva a povinnosti), ale kdo je Pojištěným (tj. je vlastníkem vozidla). Již vám nepomůže, jako vlastníkovi vozidla, sjednat pojištění na dědečka, který má plné bonusy, když vy sami je nemáte. Bonusy se „berou“ od vlastníka – od Pojištěného. A ještě pozor – bonusy se převádí pouze mezi stejným typem vozidla. Tj. máte 180 měsíců z os. vozidla a koupili jste si váš 1. karavan? Bonusy z auta se vám na něj nepřevedou. Nespekulujte tedy zbytečně. Svůj bonus si musíte vyjezdit sami. Některé pojišťovny ještě umožní sloučit bonusy např. mezi osobou na RČ a tou samou osobou podnikající jako FO. A co víc – je-li Pojistník a Pojištěný v pojistné smlouvě shodný, může za to být i sleva na pojistném.
Zdroj: Facebook

Havarijní pojištění (KASKO)

Požadujete pojištění tzv. all-risk (havárie, živel, odcizení, vandalizmus), nebo např. jen pojištění BEZ havárie na živel a odcizení, které je samozřejmě levnější?

 • Je třeba správně stanovit pojistnou hodnotu obytného vozidla či přívěsu. Nezapomeňte, že pokud je vlastníkem vozidla firma, a ta je plátcem DPH, cena se pro pojištění stanovuje bez DPH. Jinak byste se zbytečně šidili. U nových vozidel doložte pojišťovně fakturu s výbavou vozidla a u starších to doporučujeme přiložit minimálně fotodokumentaci, ať je zcela zřejmé, co je součástí a výbavou karavanu v době sjednání pojištění a co vše zahrnuje pojistná hodnota.
 • Je třeba se ujistit o tom, co vše je havarijním pojištěním kryté. Markýza? Klimatizace? Zabudovaný nábytek, lednice, sporák, satelitní anténa atd.?
 • Jaké má vaše vozidlo zabezpečení proti jeho odcizení (pískování kódu na všech sklech, zamykání řadicí páky, satelitní vyhledávání)? Některé pojišťovny nadstandardní zabezpečení zohlední slevou na pojistném (např. za aktivní satelitní zabezpečení – mimochodem nemusí to být tak drahé, jak by se mohlo zdát. Dobrý alarm s GPS a napojením na PCO (pult centralizované ochrany) se dá pořídit za cca 9.000 Kč s DPH a napojení na PCO s aktivním střežením 24 h denně za +/- 350 Kč/měsíc s DPH.
 • Jakou si přejete sjednat spoluúčast při škodě? Většinou je nabízena kombinace v % s minimální spoluúčastí v Kč (například 5 %, s minimálně 5.000 Kč). Některé pojišťovny však mají i fixní spoluúčasti v Kč (například 5.000 / 10.000 Kč), což zvlášť u nových a dražších vozidel je podstatný rozdíl. Při odcizení obytňáku za 1.500.000 Kč by při spoluúčasti 10 % a minimu 10.000 Kč klient ze svého zaplatil 150.000 Kč. Při spoluúčasti fix. jen 10.000 Kč.
 • Budete v případě pojistné události vozidlo opravovat ve smluvním servisu pojistitele nebo u jakéhokoliv jiného nesmluvního „garážového“ servisu či dáte raději přednost pojistnému plnění rozpočtem? To je velmi důležité.
 • Pokud by došlo k pojistné události v zahraničí a vozidlo by bylo i v zahraničí opravováno (např. menší škoda v řádu pár desítek tisíc Kč, opravitelná v zahraničí – vy byste nemuseli přerušit dovolenou, z asistenčních služeb by vám mohlo zaplaceno náhradní ubytování a po opravě vozidla byste v dovolené a vaší cestě mohli pokračovat) – byla by oprava pojišťovnou uhrazena dle faktury vystavené servisem v zahraničí, nebo přepočítána na cenu stejné opravy v ČR a proplacena dle takto přepočítané ceny, která může být o dost nižší než ta skutečná v zahraničí?

Připojištění – Asistenční služby

Asistenčním službám byste měli věnovat náležitou pozornost. Odtah obytného vozidla po nehodě či při poruše může být velmi nákladnou záležitostí, zejména ze zahraničí. Stačí, aby třeba při vichřici v Chorvatsku ulomená větev poškodila obytné vozidlo tak, že nebude moci do běžného provozu bez opravy. Náklady na odtah jsou v desetitisících. A pozor si dejte u karavanů. Tady totiž může nastat několik variant, kdy budete potřebovat odtah. Asistence bývají poskytovány k tomu vozidlu, ke kterému jsou sjednané a u kterého nastaly podmínky pro jejich poskytnutí, tj. obvykle to, že je vozidlo po poruše či nehodě nepojízdné. Ale u jízdní soupravy může dojít k závadě např. na tažném vozidle. Pak, pokud jsou tyto služby sjednány, jsou poskytnuty dle jejich rozsahu k tažnému vozidlu. A nemusí být poskytnuty ke karavanu, protože tomu se „nic nestalo“. Samozřejmě to platí i obráceně. A pak je tu varianta, že byl např. při nehodě poškozen jak karavan, tak tažné vozidlo. Máte na to odpovídající asistenční služby?

Připojištění skel

Pokud by došlo k poškození či zničení skel obytného vozidla, bylo by možné krýt takovou škodu
z havarijního pojištění.
Samozřejmě pokud by příčina poškození odpovídala sjednanému rozsahu havarijního pojištění a pokud nemá pojišťovna výluku na střešní okna, nebo okna z jiného materiálu než skla (všechna okna karavanu jsou plast a na obytném automobilu je plastových oken také dost a cena za 1 okno se může pohybovat až v desítkách tisíců Kč). Také počítejte s tím, že pokud pojišťovna bude plnit z Kaska, pak to většinou bude mít negativní dopad na vaše bonusy – tedy i na budoucí slevy na pojistném. Navíc spoluúčast na škodě bude odpovídat sjednané spoluúčasti na Kasku. A pozor, ne všechny pojišťovny nabízejí připojištění skel především pro karavany. Pokud ano, a vy si toto připojištění sjednáte a dojde k pojistné události na skle (třeba pádem ulomené větve stromu) a pojišťovna vám bude z tohoto připojištění plnit škodu, pak to nemá dopad na dosažené bonusy v havarijním pojištění a ani spoluúčast není stejná jako u havarijním pojištění. Připojištění skel mívá svoji vlastní spoluúčast např. fix. 500 Kč.

Připojištění zavazadel během přepravy

Ano, i věci osobní potřeby se dají pojistit ve vašem obytném vozidle. Pozor však na jejich definici v pojistných podmínkách a hlavně nepřehlédněte informaci, že zavazadla obvykle bývají pojištěna pouze BĚHEM přepravy. Jste-li v kempu a již se nepřepravujete, pak pojištěna NEJSOU. Také se ujistěte, jak je to například s jízdními koly uzamčenými v nosiči kol připevněném na vozidle, s věcmi ve střešním boxu atd.

Zdroj: Facebook

Připojištění úrazu řidiče a ostatních přepravovaných osob při nehodě

Týká se logicky automobilů, nikoli karavanů. Může to být vhodná nadstavba a rozšíření vašeho stávajícího úrazového pojištění.

Náhradní vozidlo

Může být součástí asistenčních služeb nebo samostatné připojištění. Cílem tohoto připojištění je, abyste při opravě vašeho vozidla v servisu měli k dispozici náhradní dopravní prostředek. Nepočítejte však s tím, že by vám jako náhradní vozidlo bylo zapůjčeno jiné obytné vozidlo. Jeho parametry jsou uvedeny v pojistných podmínkách pojišťoven a mohou se od sebe velmi lišit. Často se dá sjednat například finanční limit na zapůjčení náhradního vozidla (10, 20, 30, … tis. Kč).

GAP

Velmi důležité rozšíření havarijního pojištění. Většinou je poskytováno po dobu 24 a 36 měsíců a sjednat lze obvykle pro NOVÁ vozidla. Některé pojišťovny to nenabízí vůbec, některé jen pro automobily, některé i pro karavany. Toto připojištění vám v případě odcizení vozidla, nebo při jeho totální škodě zajistí, že poskytnuté pojistné plnění z havarijního pojištění a z připojištění GAP bude odpovídat pořizovací ceně nového vozidla, nikoli jeho ceně obvyklé na trhu v daném místě a čase. U obytných vozidel v pořizovací ceně nad 1 mil. Kč může být rozdíl mezi plněním bez GAPu a s GAPem ve statisících Kč.

Zdroj: Internet

Máte představu o tom, jak probíhá a kolik stojí oprava karavanu?

Oprava obytného vozidla ani karavanu není rozsahem a finanční náročností stejná, jako u osobního vozidla. Abyste si mohli udělat představu o tom, co vše se při zdánlivě nijak vážném poškození karavanu musí udělat, jak práce probíhají a kolik to vše asi může stát, nabízíme vám pár fotografií takové opravy.

Poškozená pravá přední část karavanu
Začaly práce na opravě
Kompletně opraveny celý pravý bok
Karavan po dokončení opravy

Pár slov závěrem a něco o nás

Jsem jedním z vás, karavanista a profesí již řadu let „pojišťovák“. V r. 2020 jsem složil odbornou zkoušku na nejvyšší IX. stupeň dle zákona č. 170/2018 Sb. O distribuci a zajištění pojištění. Budu rád, pokud vám tento článek alespoň trochu pomůže při vašem rozhodování se o vhodném pojištění a jeho rozsahu.

Cílem tohoto článku nebylo, a zodpovědně ani nemohlo být, doporučení konkrétního pojistného produktu od konkrétního pojistitele. Za prvé se produkty a jejich pojistné podmínky velmi dynamicky mění. Za druhé, a to především, je třeba vždy vycházet z vašich konkrétních podmínek, potřeb i požadavků a právě podle nich hledat, najít a zvolit to nejvhodnější pojištění.

Chtěl jsem vám problematiku pojištění obytných vozidel přiblížit, pomoci s orientací a vím, že nebylo možné zodpovědět všechny otázky, které vás jistě ještě napadnou. Ale i to je práce pojišťovacího zprostředkovatele a budete-li potřebovat a chtít, můžete se na nás obrátit s vašimi dotazy, potřebou rady i pomoci. Jsme tu pro vás v celé šíři našeho oboru POJIŠTĚNÍ.

Nejen pojištění obytných vozidel a karavanů, ale všech vozidel vč. flotil, pojištění privátního majetku a odpovědnosti, osob, podnikatelských rizik vč. odpovědností profesních, pojištění plavidel či domácích mazlíčků atd., to je naše každodenní práce již mnoho let.

Jaroslav Daniel Doležal, majitel a jednatel společnosti Insia Garant s.r.o., člen a koordinátor INSIA a.s. TOP pojišťovací makléř ČR. Email: InsiaGarant@insia.com, www.insiagarant.cz, www.insia.cz

Článek je chráněn dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském § 9. Upozornění: Výše uvedené informace jsou pouze obecného charakteru. Před uzavřením smlouvy je třeba důkladně se seznámit s pojistnými podmínkami, zejména s výlukami z pojištění, dané pojišťovny. Pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven naleznete na jejich webových stránkách.

Poslední vydané

Poslech na cesty