Budou karavany a obytné vozy zahrnuty do výjimky v rámci novely zákona o pozemních komunikacích?

Zdroj: Asociace kempování a karavaningu

Poslanec Richter vstoupil do jednání ohledně novely zákona, která by zakazovala předjíždění na dálnici právě i karavanům a obytným vozům.

Na jednání Poslanecké sněmovny dne 5.3.2019 proběhlo jednání k novele zákona o provozu na pozemních komunikacích, kde cílem návrhu novelizace bylo, aby řidiči nákladních automobilů a kamionů nesměli jezdit na dálnicích v levém jízdním pruhu. Zákaz by platil v pracovní dny od 6:00 – 22:00 hodin.

Restrikce by se podle předlohy vztahovala na řidiče nákladních automobilů nad 3.5 tuny a jízdních souprav delších než sedm metrů. V zákonu by zároveň zůstalo ustanovení, podle něhož nákladní automobily a kamiony nesmějí na dálnici předjíždět jiné vozidlo, pokud k tomu nemají dostatečnou rychlost, aby manévrem neomezily ostatní auta.

Sněmovně bylo navrženo, aby zákon projednala tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již prvním čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č.90/1995 Sb.), o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Po bouřlivé debatě byla nakonec novelizace zákona puštěna do druhého čtení, což dává 3 týdny pro řádnou přípravu udělení výjimek automobilů. Tato novelizace by se týkala mimo jiné také obytných vozů a přívěsů, které do této kategorie můžou spadnout nejen váhou, ale hlavně délkou.

A jak Richter dodává „ … vzhledem k těmto skutečnostem je mojí snahou explicitně vymezit jakých vozidel se novelizace nebude dotýkat. Zároveň si uvědomuji, že v tomto zákoně je potřeba udělat ještě mnoho úprav, které budou zohledňovat vozidla, která se primárně používají k rekreaci a popřípadě jiným volnočasovým aktivitám. Mojí snahou bude vstoupit do jednání s Automotoklubem, abych jejich případné návrhy přinesl na půdu Poslanecké sněmovny PČR. Po jednání s ministrem dopravy Danem Ťokem mi bylo přislíbeno, že určitě najdeme společnou řeč, aby rodina „karavanistů“ nebyla tímto zákonem nijak dotčena ...“

Pokud by tomu tak opravdu bylo, můžeme si my, karavanisté, gratulovat. Neboť je vidět, že nejsme už zanedbatelná „skupina“ a že si i na půdě Poslanecké sněmovny uvědomují, že naše vozidla, sloužící k rekreačním účelům, nemohou být takto omezována.

Další pozitivní zprávou je, že i nově vzniklá Asociace kempování a karavaningu je již v jednání s panem Richterem a po dohodě připraví část podkladů, které by měly napomoci k udělení výše uvedené výjimky.

Já tímto děkuji panu Richterovi za krátké vyjádření se a budu nám všem držet palce, aby se to povedlo. Sledujme situaci i nadále.

Související

Nejkrásnější adventní trhy v Polsku v roce 2022

Ať už chceme či ne, musíme si připustit, že Vánoce se nezadržitelně blíží a s tím spojený i každoroční předvánoční shon. Někdo uklízí, jiný na...