Řidičské průkazy u obytných přívěsů – karavanů, zapřažitelnost a rychlostní limity – jak to tedy je v ČR

KaravaninkŘidičské průkazy u obytných přívěsů - karavanů, zapřažitelnost a rychlostní limity -...

Aktualizováno. Lidé si totiž často myslí, že informace, které nabyli v autoškole, jsou ty pravé a přes to nejede vlak. Bohužel pak již nesledují novelizace zákonů a vyhlášky, a s tím spojené změny a úpravy v nich. Takže, jak to tedy je. (Článek byl vyhotoven ve spolupráci se školitelem dopravy, dopravním inspektorátem a zkušebním komisařem)

Základní informace

Jízdní soupravu tvoří motorové vozidlo a nemotorové přípojné vozidlo. Každé z těchto vozidel má v technickém průkazu zapsánu svou celkovou hmotnost, pohotovostní hmotnost, užitkovou hmotnost a maximální povolenou rychlost.

 • Celková hmotnost -mnohdy také nazývána maximální hmotnost, je vlastně součet pohotovostní a užitkové hmotnosti.
 • Pohotovostní hmotnost – tato hmotnost ukazuje, kolik váží samotné přípojné vozidlo.
 • Užitková hmotnost – je prakticky doložnost, což znamená, že je to hmotnost, kterou můžete do (na) přípojné vozidlo doložit.

Na začátek několik informací, zákonů a paragrafů…

Jaký přívěsný vozík tedy mohu táhnout za svým vozidlem?

Pro spojování vozidel do jízdních souprav s přípojnými vozidly kategorie O1 a O2 platí, že okamžitá hmotnost přívěsů těchto kategorií nesmí překročit povolenou hmotnost, která je stanovená výrobcem a je uvedena v „malém technickém průkazu“ tažného motorového vozidla. (Okamžitou hmotností se rozumí hmotnost přívěsu + hmotnost nákladu). Úplné znění viz. Vyhláška č.209/2018 Sb. + upřesňující dokument Ministerstva dopravy ČR Upřesnění k vyhl. 209.pdf

Mohu zapojit za motorové vozidlo přípojné vozidlo, které má vyšší hmotnost než je maximální povolená hmotnost tažného zařízení motorového vozidla?

Ano smím, ale okamžitá hmotnost přípojného vozidla nesmí překročit maximální povolenou hmotnost tažného vozidla. Např. pokud je maximální povolená hmotnost přípojného vozidla 750 kg, ale motorové vozidlo (auto) může táhnout nejvýše 400 kg, mohu přívěs zapojit, ale okamžitá hmotnost přípojného vozidla nesmí překročit 400 kg. Rovněž by ale povolená hmotnost tažného vozidla měla být vyšší než maximální povolená hmotnost přívěsného vozíku. Úplné znění viz Vyhláška č. 209/2018 Sb. + upřesňující dokument MDČR Upřesnění k vyhl. 209.pdf

Jaké přípojné vozidlo mohu táhnout za autem, jsem-li držitelem řidičského oprávnění skupiny „ B“?

 • I. Kdy nejvyšší povolená hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje 750 kg
  • například motorové vozidlo 3 500 kg + přípojné vozidlo 750 kg
 • II. Kdy nejvyšší povolená hmotnost motorového vozidla + přípojného vozidla (jízdní soupravy) nepřevyšuje 3 500 kg
  • například motorové vozidlo 2 200 kg + přípojné vozidlo 1 200 kg
 • III. Kdy nejvyšší povolená hmotnost motorového vozidla + přípojného vozidla (jízdní soupravy) převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg – v tomto případě je nutné rozšíření rozsahu řidičského oprávnění s harmonizačním kódem 96 (B96)
  • například motorové vozidlo 2 500 kg + přípojné vozidlo 1 450 kg. Úplné znění viz §80 zákona č. 361/2000 Sb. platné od 20. 2. 2016.
 • IV. Kdy nejvyšší povolená hmotnost motorového vozidla + přípojného vozidla (jízdní soupravy) převyšuje 4 250 kg a největší povolená hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje 3 500 kg
  • v tomto případě je nutné vlastnit řidičské oprávnění B+E – např. motorové vozidlo 3 500 kg + přípojné vozidlo 2 300 kg. Úplné znění viz §80 a §81 zákona č.361/2000 Sb. platné od 1. 1. 2015.

Jaká je nejvyšší povolená rychlost jízdy motorového vozidla s přípojným vozidlem?

Pro jízdu s přípojným vozidlem platí, že řidič nesmí překročit nejvyšší povolenou rychlost žádného z vozidel soupravy a toto ustanovení platí i v případě jízdní soupravy nad 3 500 kg. Úplné znění viz §18 zákona č.361/2000 Sb. „Rychlost jízdy“, v plném znění + upřesňující dokument MD ČR Upřesnění k rychlosti.pdf. Technické požadavky na spojitelnost vozidel do jízdních souprav a jejich provoz upravuje vyhláška č. 341/2002 Sb., 341/2014 Sb. a novelizace z roku 2018.

Například: Karavan (obytný přívěs) s nejvyšší povolenou rychlostí 100 km/hod. – tudíž mohu jet s tímto přípojným vozidlem do 100 km/hod. (myšleno na dálnici). Autopřepravník s nejvyšší povolenou rychlostí 130 km/hod. – tudíž mohu jet s tímto přípojným vozidlem do 130 km/hod. (myšleno na dálnici). Zatímco k povinnosti řidičského oprávnění se vždy berou v potaz maximálně přípustné hmotnosti vozidel v jízdní soupravě, v případě „zapřažitelnosti“ se vždy bere: maximálně přípustná hmotnost motorového vozidla + pohotovostní hmotnost přípojného vozidla!!!

Takhle to tedy vypadá v praxi…

Pro lepší orientaci budu uvádět příklady jízdních souprav – různé typy motorových vozidel s rozdílným přípojným vozidlem, potřebné řidičské oprávnění k daným jízdním soupravám a maximální povolené rychlosti daných souprav v ČR (myšleno na dálnici), jelikož maximální povolené rychlosti se v jiných zemích liší a je potřeba si před cestou do zahraničí zjistit, jaké rychlostní limity v dané zemi platí. Zcela náhodně jsem vybrala tři typy motorových vozidel, jejichž výběr je čistě náhodný, nepodléhá žádné reklamě či propagaci, ani není doporučením pro vás ke koupi.

 • Peugeot Rifter – maximální povolené hmotnosti 2 135 kg s tažným zařízením na 1 350 kg, maximální povolená rychlost 130 km/hod.
 • WV Touran – maximální povolené hmotnosti 2 220 kg s tažným zařízením na 1 500 kg, maximální povolená rychlost 130 km/hodinu.
 • Renault Trafic – maximální povolené hmotnosti 3 100 kg s tažným zařízením na 2 000 kg, maximální povolená rychlost 130 km/hodinu.

a dva typy přípojných vozidel:

 • Karavan (přívěs) – maximální povolené hmotnosti 1 350 kg, pohotovostní váhy 1 150 kg, užitkové váhy 200 kg – maximální povolené rychlosti 100 km/hodinu.
 • Autopřepravník – maximální povolené hmotnosti 1 600 kg, pohotovostní váhy 350 kg, užitkové váhy 1 250 kg – maximální povolené rychlosti 130 km/hodinu.

Peugeot Rifter + karavan (přívěs): 2 135 kg + 1 350 kg = jízdní souprava s hmotností 3 485 kg – řidičské oprávnění B, maximální povolená rychlost soupravy 100 km/hod. Jelikož má motorové vozidlo maximální povolenou rychlost 130 km/hod., ale přípojné vozidlo 100 km/hod., tato souprava může jet po dálnici maximálně 100 km/hodinu.

Peugeot Rifter + autopřepravník: 2 135 kg + 1 600 kg = jízdní souprava s hmotností 3 735 kg.  A tady si řeknete dost, toto nejde, protože motorové vozidlo má tažné zařízení na 1 350 kg…, ale omyl!!!  I toto přípojné vozidlo je možné, za určitých podmínek, zapřáhnout. Sečteme maximální hmotnost motorového vozidla + pohotovostní hmotnost přípojného vozidla 2 135 kg + 350 kg = 2 485 kg – tudíž je možné jej zapřáhnou a ještě zatížit nákladem do 1 000 kg (tažné zařízení tohoto motorového vozidla je na 1 350 kg), čímž se dostáváme k povolenému zatížení TZ a splňujeme vyhlášku, avšak je potřeba vlastnit řidičské oprávnění minimálně skupiny B 96. Tímto spojením neporušujeme žádnou z vyhlášek. Jelikož má motorové vozidlo maximální povolenou rychlost 130 km/hod. a přípojné vozidlo 130 km/h, tato souprava může jet po dálnici maximálně 130 km/hodinu .

WV Touran + karavan (přívěs): 2 220 kg + 1 350 kg = jízdní souprava s hmotností 3 570 kg – řidičské oprávnění B96, maximální povolená rychlost soupravy 100 km/hod. Jelikož má motorové vozidlo maximální povolenou rychlost 130 km/hod, ale přípojné vozidlo 100 km/hod., tato souprava může jet po dálnici maximálně 100 km/hodinu .

WV Touran + autopřepravník: 2 220 kg + 1 600 kg = jízdní souprava s hmotností 3 820 kg. Podobná situace jako u motorového vozidla Peugeot Rifter + autopřepravníku – avšak toto motorové vozidlo má tažné zařízení na 1 500 kg a stejně jako v předchozím ukázkovém případě je toto přípojné vozidlo možné, za určitých podmínek, zapřáhnout. Sečteme maximální hmotnost motorového vozidla + pohotovostní hmotnost přípojného vozidla 2 220 kg + 350 kg = 2 570 kg – tudíž je možné jej zapřáhnou a ještě zatížit nákladem do 1 150 kg (tažné zařízení tohoto motorového vozidla je na 1 500 kg), čímž se sice dostáváme k povolenému zatížení TZ a splňujeme vyhlášku, ale z důvodu překročení maximální hmotnosti jízdní soupravy (v našem případě 3 720 kg) pro řidičské oprávnění skupiny B, je zapotřebí řidičské oprávnění B96. Tímto spojením neporušujeme žádnou z vyhlášek. Jelikož má motorové vozidlo maximální povolenou rychlost 130 km/hod a přípojné vozidlo 130 km/hod., tato souprava může jet po dálnici maximálně 130 km/hodinu.

Renault Trafic + karavan (přívěs): 3 100 kg + 1 350 = 4 450 kg – v tomto případě nemáme problém se zatížením tažného zařízení, ale pokud bychom chtěli řídit takovou jízdní soupravu, budeme potřebovat řidičské oprávnění skupiny B+E, protože jsme se celkovou hmotností jízdní soupravy dostali nad 4 250 kg. Jelikož má motorové vozidlo maximální povolenou rychlost 130 km/hod., ale přípojné vozidlo 100 km/hod., tato souprava může jet po dálnici maximálně 100 km/hodinu.

Renault Trafic + autopřepravník: 3 100 kg + 1 600 kg = 4 700 kg – stejně jako v předešlém příkladu nemáme problém se zatížením tažného zařízení a budeme potřebovat řidičské oprávnění skupiny B+E, jelikož jsme se celkovou hmotností jízdní soupravy dostali nad 4 250 kg. Jelikož má motorové vozidlo maximální povolenou rychlost 130 km/hod. a přípojné vozidlo 130 km/hod., tato souprava může jet po dálnici maximálně 130 km/hodinu.

Malé shrnutí závěrem: pro určení řidičského oprávnění je vždy brán zřetel na součet celkové hmotnosti motorového vozidla a celkové hmotnosti přípojného vozidla, ale pro „zapřažitelnost“ se bere v potaz součet celkové hmotnosti motorového vozidla a pohotovostní hmotnosti přípojného vozidla a také, že jízdní souprava nesmí překročit menší z maximálně povolených rychlostí vozidel v soupravě. Věrohodnost tohoto článku si můžete ověřit a své znalosti oživit na:

 • webové stránce http://www.zakonyprolidi.cz
 • na stránkách Ministerstva dopravy
 • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES
 • směrnice komise 2012/36/EU + novelizace směrnice 2006/126/ES
 • zákon 361/2000 Sb. včetně novelizací
 • vyhláška 341/2002 Sb
 • vyhláška 341/2014 Sb. včetně novelizace 2018
 • odkazy na vyjádření Ministerstva dopravy, jenž jsou vloženy v textu článku.

Poslední vydané

Poslech na cesty