Kempování „na divoko“ v Rakousku – co na to říká legislativa

Kempování na divoko v Rakousku je pro mnoho kempařů i karavanistů velkou otázkou. Obecně se říká, že je to zakázáno. Jak jsem zjišťovala a snažila se najít legislativní odpověď (aby to bylo opravdu potvrzené), zjistila jsem, že Rakousko, stejně jako Itálie, to má trochu složitější a nelze aplikovat jedno pravidlo. Každá spolková země si jej totiž určuje sama, nebo toto rozhodnutí ponechává na dané obci.

Rakouské spolkové země

Jak to tedy je  s kempováním „na divoko“ v Rakousku? Obecně platí, že kempování v lesích je výslovně zakázané. Jedinou výjimku tvoří moment, kdy jej máte od majitele lesa povolené. Vše ostatní si regulují již samotné spolkové země.

Kempování „na divoko“ v Burgenlandu (NELZE)

V Burgenlandu je zakázáno tábořit mimo oficiálně schválená kempinková místa (kempy), nebo místa určená k parkování karavanů (stellplatzy, vyhrazená parkoviště). Každý, kdo poruší tento zákaz, se dopustí správního deliktu! Odkaz na zákon upravující tato pravidla ZDE.

Kempování „na divoko“ v Korutanech (AŽ NA VÝJIMKY NELZE)

V Korutanech je zakázáno kempování v otevřené krajině mimo oficiálně schválené kempy a kempovací místa na soukromých pozemcích (zahrada, ovocný sad). K tomu samozřejmě potřebujete souhlas majitele. Uvedený zákaz se nevztahuje na alpský bivak, dočasné parkování karavanů na parkovištích či stellplatzech.

Alpským bivakem se obvykle rozumí jednorázové provizorní přenocování v alpském terénu při příležitosti pořádání horských túr (například v případě špatného počasí nebo ve tmě či v případě zranění). Bivaky, které jsou plánované a nejsou způsobeny nouzovou situací, jsou zakázány. Kromě výše uvedeného zákazu existuje v Korutanech ještě jeden zákaz pro motorová vozidla. Mimo obce, města či vesnice (v otevřené krajině) je zakázáno řídit nebo parkovat jakákoli motorová vozidla mimo prostory určené „k veřejné dopravě“ (nesmíte na polní cesty, lesní cesty, horské cesty atp.). Je povoleno dočasně odstavit motorová vozidla na silnici. Každý, kdo poruší tento zákaz, se dopustí správního deliktu! Odkaz na zákon upravující tato pravidla ZDE.

Kempování „na divoko“ v Dolním Rakousku (NELZE)

V provincii Dolní Rakousko je zakázáno parkovat obytné přívěsy a vozy na pastvinách a mimo oficiální kempy a stellplatzy. To samé platí pro stany. Nelze parkovat (nocovat) ani na běžných parkovištích! Každý, kdo poruší tento zákaz, se dopustí správního deliktu! Odkaz na zákon upravující tato pravidla ZDE.

Kempování „na divoko“ v Horním Rakousku („LZE“)

V Horním Rakousku de facto neexistují žádná ustanovení, která by výslovně odkazovala na přípustnost nebo zákaz kempování mimo kempy. Pokud se zde pro „kempování na divoko“ rozhodnete, doporučuji použití tzv. „selského rozumu“. A nezapomeňte na pravidla kempování mimo kempy a etiketu kempování s tím spojenou. Zamezíte tak případným nedorozuměním či nepříjemnostem.

Kempování „na divoko“ v Salcburk („JAK KDE“)

V provincii Salzburg není kempování mimo kempy zakázáno. Avšak pozor. Primátor (starosta) obce jej však může zakázat, pokud jsou narušeny určité zájmy (například zájmy bezpečnosti, lidského zdraví, zemědělství či okolní krajiny). Z toho důvodu se může stát, že obecní rada daného města (ve městě Salzburg je to obecní zastupitelství) zakáže kempování mimo kempy formou nařízení. To pak znamená, že přespávání v karavanu či stanu mimo kempy a stellplatzy je zakázané! Hlídejte si tedy zákazové značky!!!

Kromě toho zákon o ochraně přírody v Salcburku stanoví, že alpské pustiny jsou chráněny. S tím souvisí i pravidlo, že cestovní ruch v pastvinách a vysokohorských oblastech je povolen pouze v případě, že nebude poškozeno alpské a pastorační hospodaření. Lze tedy předpokládat, že kempování v alpských pustinách není zakázáno, pokud je prováděno s velkým respektem k přírodě. Pokud se pro to rozhodnete, mějte prosím tento respekt na paměti! Každý, kdo poruší tento zákaz, se dopustí správního deliktu! Odkaz na zákon upravující tato pravidla ZDE a ZDE.

Kempování „na divoko“ ve Štýrsku („LZE“)

Pro provincii Štýrsko neexistují žádná ustanovení, která by výslovně odkazovala na přípustnost nebo zákaz kempování. Respektujte však zákazové značky, nezapomínejte na pravidla kempování mimo kempy a buďte ohleduplní k přírodě.

Kempování „na divoko“ v Tyrolsku (NELZE)

V Tyrolsku platí obecný zákaz kempování mimo kempy. Kempováním se v této provincii rozumí i přespání osob v karavanu. Pokud potřebujete s karavanem, nebo stanem někde přenocovat, musíte do kempu, nebo na stellplatz. Zákaz se vztahuje i na parkoviště, pokud k tomu nejsou výslovně (značkou) určena! Bivakování ve vysokohorském alpském terénu je povoleno pouze na krátkou dobu. Alpským bivakem se obvykle rozumí jednorázové provizorní přenocování v alpském terénu při příležitosti pořádání horských túr (například v případě špatného počasí nebo ve tmě či v případě zranění). Bivaky, které jsou plánované a nejsou způsobeny nouzovou situací, jsou zakázány. Každý, kdo poruší tento zákaz, se dopustí správního deliktu! Odkaz na zákon upravující tato pravidla ZDE.

Kempování „na divoko“ ve Vorarlbersku („LZE“)

V návaznosti na kempování mimo kempy říká Vorarlbergský zákon toto: pokud tuto formu kempování nezakáže primátor či starosta obce, může být provozována. Avšak nesmí hrubě porušována místní pravidla, zejména co se týče bezpečnosti, ochrany místní komunity nebo okolní krajiny. Městská rada si tedy sama určuje, zda v její oblasti je toto kempování povoleno či zakázáno. Hlídejte si tedy zákazové značky. Co se týče turistiky, můžete se de facto pohybovat kdekoliv, i na soukromých pozemcích (pokud nejsou oplocené), nesmíte však nic zničit a respektovat přírodu. Odkaz na zákon upravující tato pravidla ZDE.

Kempování „na divoko“ ve Vídni (NELZE)

Kempování „na divoko“ mimo kempy a stellplatzy je zakázáno! To platí i pro přenocování mimo parkoviště pro karavany určená.

Související