Přehled výše pokut v Polsku – za co vás policisté mohou pokutovat

Kempování a cestování v PolskuPřehled výše pokut v Polsku - za co vás policisté mohou pokutovat

Před několika dny proběhla médii informace spojená s přísnějšími pravidly pro všechny motoristy. Ještě než tuto informaci v neděli odvysílala TV Nova ( auto.tn.nova.cz ), jsem na toto téma vydala informační článek ( Pozor při cestách do Polska). No a protože u vás vyvolal velký zájem a velkou diskuzi, rozhodla jsem se vydat pokračování, a to ve smyslu přehledu výše pokut. Samozřejmě, že pokud se v Polsku chováte dle pravidel a vyloženě neprovokujete, je šance, že budete kontrolováni malá. Nicméně protože Polsko mám velmi ráda a jak o mě poláci říkají, jsem jeho nepsaným ambasadorem v ČR, řekla jsem si, že by bylo fajn rozšířit informovanost i na toto téma. Ať to máte komplet. V následujících dnes se pokusím stejné informace zjistit i pro ostatní země, neboť znalost výše pokut například v takovém Rakousku, Německu či Itálii se rozhodně hodí.

Kolik můžete zaplatit, pokud uděláte níže uvedený přestupek a policie bude u toho přítomna

Ještě než sem vložím přehled, bylo by fajn napsat, že ne všechny pokuty je na místě dobré akceptovat. Jak je uvedeno v článku, ze kterého tyto informace čerpám (auto-swiat.pl), máte možnost odmítnout pokutu zaplatit a „odvolat se ke správnímu řízení“. Toto se vyplatí v momentě, kdy víte že vás policista pokutuje neprávem a existuje důvěryhodné svědectví o vaší nevině. Na druhou stranu si musíte uvědomit, že v tomto případě budete potřebovat i někoho, kdo umí dobře Polsky a pomůže vám celou záležitost dobře vykomunikovat. Rozhodnutí je tedy na vás.

Tarify pokut – Obecné zásadyzkrácený přehled

 • Jízda bez bezpečnostních pásů – 100 zlotých
 • Přeprava dítěte ve vozidle bez dětské bezpečnostní sedačky – 150 zlotých
 • Přeprava dítěte směřujícího dozadu do dětské sedačky na předním sedadle vozidla vybaveného aktivním airbagem spolujezdce. (23 a, b, c): přeprava dítěte do 3 let v autě bez bezpečnostních pásů a dětské sedačky, dítě do 150 cm na předním sedadle bez dětské sedačky, přeprava dítěte na nesprávně nainstalované autosedačce – 150 zlotých
 • Řízení vozidla přepravujícího cestující, kteří nepoužívají bezpečnostní pásy – 100 zlotých
 • Používání telefonu za jízdy – 200 zlotých
 • Nepoužití reflexních prvků viditelným způsobem pro ostatní účastníky silničního provozu osobou provádějící práce nebo jiné silniční činnosti – 150 zlotých
 • Zamezení autobusu (trolejbusu) signalizující záměr změnit jízdní pruh nebo vjezd do silnice z vyznačené zastávky v zastavěné oblasti – 200 zlotých
 • Překročení rychlostního limitu:
  • až 10 km / h – 50 zlotých
  • o 11-20 km / h – 50 až 100 zlotých
  • o 21-30 km / h – 100 až 200 zlotých
  • o 31-40 km / h – 200 až 300 zlotých
  • o 41-50 km / h – 300 až 400 zlotých
  • o 51 km / ha více – 400 až 500 zlotých
 • Jízda rychlostí, která brání pohybu ostatních řidičů – 50 až 200 zlotých
 • Řidiči vozidel či soupravy s délkou nad 7 metrů nedodrží nezbytnou vzdálenost od vozidla jedoucího před nimi – 200 zlotých
 • Otáčení se v tunelech, na mostech, viaduktech a na jednosměrných silnicích – 200 zlotých
 • Nesprávné umístění vozidla na silnici před odbočením – 150 zlotých
 • Nedání přednosti v jízdě – 250 zlotých
 • Předjíždění na přechodech pro chodce nebo přímo před nimi – 200 zlotých
 • Porušení zákazu předjíždění motorového vozidla při přiblížení se na vrchol kopce – 300 zlotých
 • Předjíždění na železničních nebo tramvajových přejezdech a přímo před nimi – 300 zlotých
 • Předjíždění bez dodržení bezpečné vzdálenosti od předjížděného vozidla nebo účastníka – 300 zlotých
 • Nezastavení vozidla s cílem umožnit zdravotně postižené osobě nebo osobě se sníženou pohyblivostí přejít silnici – 350 zlotých
 • Porušení povinnosti zastavit vozidlo na takovém místě a po dobu, která umožní chodcům volný přístup k vozidlům veřejné dopravy – při neexistenci ostrůvku pro cestující na autobusové zastávce – 100 zlotých
 • Nezapnutí požadovaných světel při jízdě za snížené viditelnosti – 200 zlotých
 • Porušení zákazu odbočení na dálnici – 300 zlotých
 • Porušení zákazu parkování na místech, která brání vstupu nebo výstupu – 100 zlotých
 • Porušení zákazu parkování na místech, která brání přístupu nebo výstupu z jiného správně zaparkovaného vozidla – 100 zlotých
 • Jízda bez požadovaných světel od soumraku do svítání – 200 zlotých
 • Jízda bez požadovaných světel od úsvitu do soumraku – 100 zlotých
 • Nechat běžet motor během zastavení v zastavěné oblasti – 100 zlotých
 • Přeprava osob v počtu převyšujícím počet míst uvedených v osvědčení o registraci vozidla – 100 zlotých za každou osobu, maximálně však 500 zlotých

Šťastnou cestu a opatrně!

Poslední vydané

Poslech na cesty