Pozor při cestách do Polska!!!

Čtení na cestyPozor při cestách do Polska!!!

Pro mnohé z nás je oblíbenou cílovou destinací Polsko.  Ať je důvod návštěvy našich „severních sousedů“ jakýkoli, měli byste vědět, že zde začala platit přísnější pravidla pro všechny motoristy, tím pádem i pro nás, karavanisty.

Policisté jsou nově oprávněni zadržet řidiče a provést kontrolu prakticky kdekoliv, a to i na místě, kde je zákaz zastavení a stání, samozřejmě pod podmínkou neohrožení silničního provozu. Kontrola bude možná i na chodnících nebo autobusových zastávkách. Policie je nově na řidiče přísnější, pokuta hrozí i za sundání rukou z volantu během kontroly! Před provedením dechové zkoušky nemá příslušník policie povinnost se legitimovat.

Nově budou policisté kontrolovat stav počítadla ujeté vzdálenosti vozidla, o kterém provedou záznam do centrálního systému evidence vozidel. To se týká také vozidel převážených na tažném zařízení. V případě pochybností má policie oprávnění vydat příkaz k podrobení vozidla detailní technické kontrole. Kontrolu tachometru je oprávněn provést příslušník policie, inspektor inspektorátu silničního provozu, příslušník vojenského četnictva, pohraniční stráže a daňového úřadu. 

Polský policista je nyní oprávněn uložit pokutu ve výši 500,- polských zlotých (přibližně 3 000,- Kč) za neuposlechnutí příkazu během prováděné kontroly nebo za ztěžování kontroly například porušením příkazu setrvání rukou na volantu nebo nehybného setrvání na místě řidiče a neopouštění vozidla. V soudním řízení je možné za tento přečin uložit trest ve formě pokuty ve výši 3 000,- polských zlotých (18 000,- Kč). Je tedy nutné dbát příkazu policisty a respektovat jeho pokyny a nařízení.

Inspektoři životního prostředí jsou rovněž v případě jakýchkoliv pochybností oprávněni odstranit zajišťovací plomby na převáženém nákladu a kontrolovat vozidla převážející odpad.

Zdroj: libereckezpravy.cz

Poslední vydané

Poslech na cesty