Kempování „na divoko“ v Itálii – jak to tedy je

Poslední dobou zaznamenávám opakující se dotaz ohledně kempování „na divoko“ v Itálii. Odpovědi se různí dle toho, jakou má kdo zkušenost. Někdo říká, že není problém, někdo naopak to nedoporučuje vůbec atd.

Z toho důvodu jsem se rozhodla napsat tento příspěvek, ve kterém budu vycházet jak z legislativy jednotlivých regionů tak do něj přidám i něco málo mých postřehů a také zkušeností mých přátel. Na jeho konci pak bude samozřejmě jen na vás, jak se rozhodnete.

Toskánsko

Kempování na divoko v Itálii – jak to tedy je

Je v tom pěkný zmatek! Zejména díky tomu, že na národní úrovni reálně neexistuje jednotný předpis, který by „kempování na divoko“ upravoval a kempařům tak do tohoto druhu kempování vnesl pořádek. Itálie se totiž rozhodla „přenést“ rozhodnutí o možnosti povolení/nepovolení kempování mimo kempy na jednotlivé regiony, provincie a obce. A tady nastává na začátku zmíněný zmatek, protože každý region se k tomu staví jinak a také si jinak vykládá termín „kempování na divoko“.

Každopádně, prý obecně platí to, že pokud není výslovně schváleno nařízení místních úřadů upravující tento druh kempování, je kempování na divoko povoleno. Zároveň platí, že pokud budete kempovat na soukromém pozemku, musíte mít souhlas majitele.

A také pamatujte, že pokud si nebudete jisti, zda na daném místě můžete kempovat, rozhlédněte se po nejbližším okolí, zda na něm nenajdete zákazovou značku. Pokud tam není a toto kempování je v regionu dovolené, je vše v pořádku. V opačném případě stát (v případě kempování s karavanem) na místě můžete, nemůžete však vytahovat markýzu ani kempingový nábytek. „Karavan“ musí působit tak, že jen parkuje, nikoliv kempuje!

A jak se k tomu staví jednotlivé regiony?

PIEDMONT

Zobrazení regionu na Google mapě

Legislativní nařízení: arianna.consiglioregionale.piemonte.it

Krátký souhrn: Pokud budete kempovat tam, kde nejsou v blízkosti kempy, můžete na místě zůstat po dobu maximálně 48 hodin. Takto kempovat smějí pohromadě max. 3 stany, nebo karavany. Samozřejmě toto povolení neplatí pro místa, kde je jasně vyznačeno, že je kempování zakázané.

VENETO

Zobrazení regionu na Google mapě

Benátky

Legislativní nařízení: consiglioveneto.it

Krátký souhrn: Absolutní zákaz kempování mimo kempy a stellplatzy.

EMILIA ROMAGNA

Zobrazení regionu na Google mapě

Emilia Romagna

Legislativní nařízení: demetra.regione.emilia-romagna.it

Krátký souhrn: Zákaz volného kempování. Je povoleno kempovat na soukromých pozemcích, nebo příležitostně stát poblíž budov vybavených toaletami. Obec může udělit povolení „kempovat“ na soukromých, nebo veřejných pozemcích po dobu maximálně 15ti dní za podmínky, že budou dodrženy hygienické předpisy. Za sebe doplňuji, že to chápu tak, že kempovat kdekoliv možné není, avšak můžete přijet do obce, která to umožňuje a má na to předem vyhrazené a označené místo.

UMBRIA

Zobrazení regionu na Google mapě

Legislativní nařízení: leggi.crumbria.it

Krátký souhrn: Regulace volného kempování se vztahuje na přírodní parky, kdy každý z parků má své předpisy a může v nich tuto formu kempování dovolovat. Pokud v nějakém z parků chcete kempovat, je třeba si předem zjistit, zda je to možné.

Kempování mimo kempy v celém regionu (vyjma výše uvedených parků) je povolenou pouze po dobu 24 hodin, není-li poblíž možnost ubytování se v kempu, nebo stání na stellplatzu, pak se povolená doba prodlužuje na 48 hodin.

ABRUZZO

Zobrazení regionu na Google mapě

Legislativní nařízení: consiglio.regione.abruzzo.it

Krátký souhrn: Za účelem ochrany a zachování životního prostředí je kempování mimo vyhrazená místa zakázáno. Tato vyhrazená místa musí být dobře označena a musejí na ně ukazovat směrové cedule. Maximální kapacita takovýchto stání je 25 a maximální povolená doba pobytu je 5 dní.

APULIE

Zobrazení regionu na Google mapě

Legislativní nařízení: pugliaturismo.com

Krátký souhrn: Volné kempování je zakázáno. Povoleno je pouze v kempech, nebo obcí definovaných místech (parkoviště, stellplatzy), která jsou označena cedulí s nápisem „Area comunale di sosta campeggistica„. Maximální kapacita takovéhoto místa je 15 obytných karavanů. Maximální povolená doba stání na tomto místě je 5 dní.

KALÁBRIE

Zobrazení regionu na Google mapě

Krátký souhrn: Regionální zákon n. 28 z roku 1986 k čl. 15 se vyjadřuje výhradně k regulaci mobilních kempingů organizovaných neziskovými sdruženími. K volnému kempování se nevyjadřuje. Za sebe tedy doplňuji, že bych se držela základních pravidel pro kempování na divoko v Itálii, tj. kempuji na vyhrazených místech, pokud to místo vyhrazené není, nevytahuji markýzu ani kempingový nábytek.

KAMPANIE

Zobrazení regionu na Google mapě

Legislativní nařízení: regione.campania.it

Krátký souhrn: Regionální zákon se nevyjadřuje k možnosti volného kempování, pouze stanovuje, že „jakákoli jiná forma zastávky pro turisty s autonomními mobilními prostředky pobytu se řídí obecními předpisy“. Každá obec si tedy sama definuje možnost/nemožnost kempování mimo kempy.

SICÍLIE

Zobrazení regionu na Google mapě

Legislativní nařízení: ontit.itebitnet.it (článek 13)

Krátký souhrn: Volné kempování není povoleno. Je však povoleno kempovat mimo kempy na předem vyhrazených místech (parkoviště, stellplatzy), pokud v dané obci není k dispozici kemp. Takto kempovat můžete maximálně 24 hodin.

Basilicata

Zobrazení regionu na Google mapě

Krátký souhrn: Volné kempování je povoleno pouze s písemným souhlasem obce. Pokud zde chcete takto kempovat, musíte obci zaslat písemnou žádost, do ní uvést v čem budete kempovat, počet osob a přesnou polohu.

SARDINIE

Zobrazení regionu na Google mapě

Legislativní nařízení: regione.sardegna.it (článek 3)

Krátký souhrn: Zákaz kempování mimo určené kempy, nebo oblasti.

MARCHE

Zobrazení regionu na Google mapě

Krátký souhrn: Volné kempování je povoleno pouze s písemným souhlasem obce. Pokud zde chcete takto kempovat, musíte obci zaslat písemnou žádost. V opačném případě je kempování povoleno pouze v kempech, nebo povolených místech (parkoviště, stellplatzy).

LOMBARDIE

Zobrazení regionu na Google mapě

Legislativní nařízení: normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it

Krátký souhrn: Zákon „Regionální politiky v oblasti cestovního ruchu a atraktivity oblasti Lombardie“ byl zrušen a Lombardie se již více k tématu kempování nevyjadřuje. Je to tedy jen na vás.

TOSKÁNSKO

Zobrazení regionu na Google mapě

Krátký souhrn: Ani Toskánsko se blíže nevyjadřuje k možnosti/nemožnosti kempování na divoko. Pouze legislativně upravuje povinnosti kempů. I zde je to tedy jen na vás.

LAZIO

Zobrazení regionu na Google mapě

Legislativní nařízení: consiglio.regione.lazio.it (článek 3, 4 a 5)

Krátký souhrn: Každý starosta obce může povolit volné kempování ve své oblasti, maximálně však po dobu 14ti dní.

TRENTINO ALTO ADIGE

Zobrazení regionu na Google mapě

Legislativní nařízení:

Krátký souhrn: V této oblasti je zákaz kempování ve stanech nebo mobilních zařízeních mimo ubytovací zařízení a otevřené prostory určené pro turisty. Zároveň jsou zde dvě výjimky.

1. kempování na divoko je povoleno v oblasti, kde nejsou stanoveny žádné zákazy a omezení místními úřady, a to po dobu maximálně 24 hodin.

2. Pokud majitel tuto formu kempování povolil v těsné blízkosti jeho nemovitosti.

Krásnou dovolenou!

Související

Parádní termální lázně s kempem pro rodiny s dětmi v Maďarsku

Je všeobecně známo, že Maďarsko je zemí termálním lázním zaslíbenou, a to v jakémkoliv ročním období. V tomto článku se blíže podíváme na resort Barack Thermal,...