Jak postupovat na hranicích při cestě do chorvatských kempů

Archív - neaktuální článkyJak postupovat na hranicích při cestě do chorvatských kempů

Chorvatsko úplně otevírá hranice pro 10 zemí EU spustili web EnterCroatia pro rychlejší vstup turistů do země. Tak hurá do chorvatských kempů!

Dne 28. května vláda Chorvatské republiky přijala rozhodnutí o úplném otevření hranic Chorvatska pro 10 členských států EU. Toto rozhodnutí určuje členské státy Evropské unie (Českou republiku, Maďarsko, Rakousko, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Polsko, Slovinsko, Německo a Slovensko), jejichž státní příslušníci nebudou muset při vstupu do Chorvatské republiky, prokazovat důvod jejich vstupu (obchodní, ekonomický, turistický atd.), ale budou moci vstoupit za stejných podmínek jako před vypuknutím COVID-19, i nadále s epidemiologickou kontrolou a s povinností dodržovat obecná a zvláštní doporučení Ústavu veřejného zdraví.

Aby omezili dopravní kolony na hraničních přechodech a zkrátili čekací dobu na překročení státní hranice, která bude oproti minulých letech prodloužena, vzhledem ke shromažďování dalších údajů, doporučují zahraničním občanům, kteří mají v úmyslu pobývat v Chorvatsku, předložit své údaje prostřednictvím entercroatia.mup.hr. Ministerstvo vnitra a Ministerstvo cestovního ruchu Chorvatska zřídily webovou stránku entercroatia.mup.hr, aby zvýšily účinnost překračování hranice Chorvatské republiky a seznámily své hosty a návštěvníky s epidemiologickými opatřeními platnými v Chorvatsku.

„Tato vláda neustále zvažuje všechny možnosti pro vytvoření rovnováhy mezi ekonomickou a zdravotní bezpečností a zároveň zefektivňuje celý systém, ve kterém propojujeme segmenty cestovního ruchu, dopravy a zdraví. Toto inovativní řešení umožní zrychlený vstup turistů do Chorvatska, kde zajistíme všechny bezpečnostní protokoly a komunikaci s našimi hosty. Chorvatsko je považováno za zemi s velmi účinným systémem připravenosti a příznivou epidemiologickou situací, a pokud jde o cestovní ruch, je to příležitost znovu se prokázat jako destinace, která zdůrazňuje bezpečnost a inovace, “ uvedl chorvatský ministr cestovního ruchu Gari Cappelli při prezentaci projektu. EnterCroatia.

„Po vynikající epidemiologické situaci v Chorvatsku a otevření hranic, zřízením této speciální webové stránky jsme vytvořili všechny nezbytné podmínky pro rychlý, efektivní a bezpečný příjezd turistů do Chorvatska. Věříme, že naše nová propagační kampaň „Dovolená, jak si zasloužíte, je blíž, než jste doufali“, která byla zahájena na nejbližších trzích, pomůže občanům těchto zemí, aby nás brzy navštívili v rostoucím počtu, “uvedl ředitel Chorvatského turistického sdružení Kristjan Staničić.

Když občané těchto členských států vstoupí do Chorvatské republiky, bude jejich vstup zaznamenán spolu se shromážděním dalších údajů (místo určení, číslo mobilního telefonu a e-mailová adresa) z důvodu možné potřeby kontaktu z epidemiologických důvodů.

Zároveň všichni, kdo vyplní své údaje prostřednictvím internetu, obdrží ve své e-mailové adrese pokyny obsahující epidemiologické informace a opatření platná v Chorvatské republice pro jejich bezpečný pobyt v Chorvatsku.

V současné době má web k dispozici formulář v chorvatštině a angličtině. Během několika příštích dnů bude k dispozici v mnoha dalších jazycích a cestující obdrží pokyny ve svých vlastních jazycích (např. v češtině, slovenštině, němčině atd.). Cestující, kteří předávají údaje tímto způsobem, nebudou potřebovat další zadržení na hraničním přechodu, aby poskytli potřebné údaje, protože pohraniční policie bude mít tato data v systému.

Cestující, kteří nepředloží svá data předem prostřednictvím výše uvedené aplikace, budou moci toto vše učinit na hraničním přechodu při vstupu do Chorvatské republiky, budou však potřebovat delší čekací dobu v samostatném pruhu.

Spojení: entercroatia

No – a kam přestě tedy jet? U nás toho máte na výběr víc něž dost. Kouněte na všechny naše tipy kde kempovat a co navštívit sem: kempovani-a-cestovani-v-chorvatsku A ještě doplňuji, že je samozřejmě nejlepší, dopředu si ověřit od kdy a v jakém režimu je vámi vybraný kemp otevřen.

Zdroj: TZ CHORVATSKÉ TURISTICKÉ SDRUŽENÍ

Poslední vydané

Poslech na cesty