Jak je to s umístěním obytného přívěsu na pozemek – musím či nemusím mít povolení?

V rámci mé další aktivity, coby zakládájícího člena Asociace kempování a karavaningu, z.s., řeším mj. i výstavbu karavanových stání (stellplatzů) a všeho kolem toho. Díky tomu jsme společně s firmou AZP Brno (členem AKK ČR) v nedávné době našli „komfortní řešení“, kdy místo vybudování pevné stavby pro potřeby WC a sprch, lze tuto potřebu řešit formou „mobilního“ kontejneru (info ke stažení zde).

Řešení by tedy bylo. Nicméně bylo třeba pátrat dál potom, zda toto řešení vyžaduje složitou administrativní činnost a aktivitu spojenou se získáním různých povolení, nebo ne. V tento moment mi začal pomáhat náš dobrovolník Pavel Franc (také člen AKK ČR) a našel tuto zásadní a hodně nápomocnou informaci, která nejenže odpovídá na to, jak hodně jednodušší je zvolit kontejnerové řešení sociálního zázemí, ale hlavně našel odpověď i pro ostatní „karavanisty“, kteří se na tuto otázku ptají na fórech. Níže Vám tedy kopíruji vyjádření „jak to je“ a Pavlovi ještě jednou moc děkuji za pomoc s vyhledáváním jasného a přehledného vyjádření odborníků!

Zdroj: https://blog.stavitel.cz/

Koupil jsem pozemek v zahrádkářské kolonii. Potřebuji nějaké povolení, abych na něm mohl natrvalo umístit obytný přívěs?

Vodítkem k určení toho, zda bude trvalé či dlouhodobé umístění obytného přívěsu, popř. jakéhokoliv jiného obdobného zařízení (např. stánku s občerstvením, kontejneru apod.), vyžadovat povolení ze strany stavebního úřadu, je posouzení toho, zda lze takové zařízení považovat za stavbu ve smyslu stavebního zákona. Stavební zákon definuje stavbu jako veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, účel využití a dobu trvání. Dočasnou stavbou je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby. Tolik definice stavby, která samozřejmě není zcela vyčerpávající. Posouzení toho, zda lze určitou věc považovat za stavbu ve smyslu stavebního zákona náleží do působnosti stavebního úřadu.

Obytný přívěs je sice sám o sobě mobilním zařízením, ale ve chvíli, kdy je trvale či dlohodobě umístěn na konkrétním pozemku, čímž vlastně mobilitu ztratí (byť je teoreticky stále mobilním zařízením, avšak pro tyto účely není využíváno) a plní funkci, kterou by jinak plnila typická stavba, bude se jednat výrobek plnící funkci stavby a jako kterákoliv jiná stavba bude také ze strany stavebního úřadu posuzován. V důsledku toho bude jako stavba podléhat posouzením a povolovacím procesům dle stavebního zákona. Nutno podotknout, že to, jestli obytný přívěs zůstane nadále přemístitelný, tedy je reálně pojízdný, má funkční kola, apod., není pro jeho posouzení jako stavby z pohledu stavebního zákona relevantní. Pro posouzení, zda bude považován za stavbu, je důležité zkoumat funkci, jakou plní, a trvalost či dlouhodobost jeho umístění na konkrétním místě. Ve prospěch této argumentace ostatně hovoří i mnohá soudní rozhodnutí.

Obytný přívěs, který bude posouzen jako výrobek plnící funkci stavby, sice nebude vyžadovat vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru ani stavebního povolení, ale bude vyžadovat povolení umístění stavby (v tomto případě postačí povolení ve formě územního souhlasu namísto územního rozhodnutí o umístění stavby). Výjimkou jsou potom případy uvedené v § 79 odst. 2 stavebního zákona, které nevyžadují ani uzemní rozhodnutí o umístění stavby, ani územní souhlas, lze je tedy realizovat a umístit na pozemku bez interakce se stavebním úřadem. V případě obytného přívěsu by se tak mohlo stát např. pokud by splňoval podmínky stanovené v § 79 odst. 2 písm. l) stavebního zákona pro stavby pro hospodaření v lesích a výkon práva myslivosti nebo podmínky dle písm. o) téhož ustanovení. Pokud tedy nebude obytný přívěs trvale umístěný na pozemku splňovat podmínky dle § 79 stavebního zákona a bude svou funkcí výrobkem plnícím funkci stavby, bude nutno obstarat pro jeho trvalé či dlouhodobé umístění na pozemku územní souhlas. To lze ostatně jen doporučit. Stavebník tak předejde sporům se stavebním úřadem a případným finančním postihům.

Mgr. Ing Pavlína Tejralová, bpv Braun Partners

Za mě tedy jednoznačně dobrá zpráva, neboť získání povolení ve formě územního souhlasu namísto územního rozhodnutí o umístění stavby je podstatně jednodušší.

Mimochodem – mrkněte na stránky Asociace, protože uvidíte, že opravdu nejen my – zakládající členové, ale zejména naši dobrovolníci vykonávají super práci a rozhodně nezahálíme. A když se stanete našimi členy, budeme samozřejmě ještě více rádi ;-). https://akkcr.cz/

Související

Zpátky do minulosti – retro karavan Barefoot je k dostání v Německu

Společnost Wheelhouse představila v Německu unikátní karavan Barefoot ve stylu 60. let, který pochází z anglického hrabství Gloucestershire. Karavan Barefoot upoutá svým jedinečným stylem a tvarem,...