Důležité, čtěte. Na co si dát pozor u cestovního pojištění

Pro některé z vás bude možná tento článek příliš dlouhý nebo vám přijde nudný. Věřte však, že jsem za něj neuvěřitelně moc ráda. Napsal jej totiž můj blízký kamarád Jarda Doležal poté, co jsem jej nepřestávala přemlouvat a prosit s tím, že cestovní pojištění je pro karavanisty důležité, avšak mnoho z nás o tom neví skoro nic a rádi bychom se v něm trochu jednodušeji zorientovali, neboť smlouvy jsou pro nás často složité. Než mi dodal níže uvedený text, trvalo to skoro tři měsíce. Výsledek však si myslím že stojí za to. Alespoň já už mám malinko víc jasno. A co vy?

Slovo autora: Cílem tohoto článku je vám pomoci se zorientovat v této problematice a upozornit vás nač si dát pozor tak, aby vás vaše dovolená nepřivedla do finančních problémů. 

Nebudu zde porovnávat produkty jednotlivých pojišťoven, ale chci Vám pomoci zejména 

 • odpověďmi na základní otázky související s cestovním pojištěním a 
 • informacemi, které vám usnadní orientaci v této problematice, a tedy 
 • se sjednáním cestovního pojištění v rozsahu, který pro vaši cestu potřebujete a bude pokrývat vaše skutečné požadavky a potřeby na pojištění. 

Proč sjednat cestovní pojištění?

Aby vaše cestování proběhlo bez co nejmenších komplikací a neplánovaných finančních výdajů v případě neočekávaných událostí, které na cestách mohou nastat. Cestovní pojištění kryje akutní nemoc, úraz a další rizika spojená s cestováním. K významu přívlastku AKUTNÍ (nemoc) se ještě dostaneme dále v tomto článku.

Základní doporučení

Nespoléhejte se jen na to, že vám někdo k vašemu pojištění dá všechny informace.

Připravte se předem, přemýšlejte o tom, co vás může na cestách ohrozit, pojištění poptávejte s konkrétní představou, chtějte pojistit ta pojistná nebezpečí, která potřebujete.

Dovoluji si úvodem zdůraznit, že pokud dojde ke škodní události, o pojistném plnění rozhoduje rozsah vámi sjednaného pojištění a nikoli jeho cena. Při nesprávném sjednání pojištění či jeho nedostatečném rozsahu můžete být nemile překvapeni tím, že vám pojišťovna škodní událost (tj. škodu, která se stala) neuzná za pojistnou událost (tj. škodu, která je kryta vaším pojištěním) a pojistné plnění vám neposkytne. 

Nepodceňte např. výši nákladů na léčebné výlohy, které se mohou v případě komplikovanějších akutních onemocnění či úrazů opravdu vyšplhat velmi vysoko. Pojištění sjednejte s dostatečně vysokými pojistnými limity, odpovídajícími pojistnými částkami.

 • Čtěte pojistné podmínky a rozhodně nezapomeňte seznámit se s výlukami.
 • Prostudujte si pečlivě nabídky pojištění.
 • Kontrolujte důkladně sjednávaný rozsah vašeho pojištění.  
 • Seznamte se s definicemi pojištěných nebezpečí. Co pojišťovna, to může být jiná definice, jiný rozsah!!!
 • Zeptejte se a nechte si vysvětlit vše, co vám není jasné.
 • Mějte na paměti, že výše pojistného není na 1. místě. Nízké pojistné se vám může v případě škodní události hodně prodražit.
 • Nezapomeňte, že z pojištění vám vyplývají nejen PRÁVA, ale také mnohé POVINNOSTI, věnujte jim pozornost PŘEDEM, protože když se vám něco stane, na studium mít čas nebudete. 

Doporučujeme oslovit s vaší poptávkou na pojištění buď konkrétní pojišťovnu či lépe kvalitního pojišťovacího makléře

Proč se obrátit s poptávkou na pojišťovacího makléře? 

Protože pojišťovací makléř: 

 • není závislý na pojišťovně (na rozdíl od obchodního zástupce či zaměstnance jedné pojišťovny)
 • spolupracuje se všemi předními pojistiteli
 • má přehled o pojistných produktech na trhu
 • rozumí a orientuje se v pojistných podmínkách, a to i od více pojistitelů
 • dokáže na základě analýzy vašich potřeb a požadavků na pojištění připravit a porovnat pro vás vhodné nabídky od více vybraných pojistitelů, vysvětlit vám rozdíly mezi jednotlivými pojistnými produkty konkrétních pojišťoven a objasnit vám jejich výhody i nevýhody, upozorní vás na důležité výluky atd., doporučí vám vhodné pojištění
 • může se pro vás stát postupem času takovým „rodinným lékařem“, který se stará o všechna vaše pojištění, má o nich přehled, vždy se s ním můžete poradit, hlídá vám termíny, je k dispozici vždy když ho potřebujete, a to i v případě vzniklé škody. Takový vztah nevznikne ze dne na den, potřebuje oboustrannou důvěru a buduje se dlouho. Dobrým vodítkem pro výběr spolehlivého pojišťovacího makléře pro vás může být i tady, jako v mnoha dalších případech, doporučení a zkušenosti. Ptejte se a hledejte.  

Samozřejmě máte možnost sami napřímo oslovit i všechny vámi vybrané pojišťovny a pokusit se o porovnání produktů, nabídek a pojistných podmínek vlastními silami. Že to není tak snadné uvidíte záhy.

Zvažte, které pojišťovně důvěřujete, se kterou např. již máte dobré zkušenosti při plnění za škodní událost.

Nečtete pojistné podmínky? Doporučujeme: najděte si na to čas, prostudujte je pečlivě a když ničemu jinému, věnujte pozornost výlukám a výkladu pojmů vč. definic pojistných nebezpečí. Pokud vám cokoliv není jasné, nechte si to vysvětlit PŘED sjednáním pojištění

Co vše si můžete cestovním pojištěním ochránit?

Nabídka se u jednotlivých pojišťoven liší. Liší se i pojistné podmínky a jak je uvedeno výše také definice pojištěných nebezpečí, výluky atd. 

 1. Léčebné výlohy jsou základem cestovního pojištění
 2. Asistenční služby
 3. Úrazové pojištění
 4. Odpovědnost za újmu
 5. Osobní věci a zavazadla
 6. Stornopoplatky
 7. Zimní sporty
 8. Rizikové sporty
 9. Sportovní potřeby
 10. Cesty letadlem
 11. Cesty autem
 12. Cesty s domácím mazlíčkem
 13. Manuální práce
 14. Nadstandardní asistence, např. Cyklo asistence ● Domácí asistence ● Technická asistence k vozidlu
 15. Pojištění spoluúčasti při škodě na pronajatém vozidle
 16. a další.

Cestovní pojištění můžete obvykle sjednat

 • na jednotlivou krátkodobou cestu, nebo na
 • opakované výjezdy či na
 • dlouhodobý pobyt např. roční cestovní pojištění
 • pro jednu či více osob v jedné smlouvě, avšak se stejným rozsahem pojištění
 • s územním rozsahem ČR / Evropa / celý svět / apod.

A teď blíže k některým složkám cestovního pojištění

 1. LÉČEBNÉ VÝLOHY

Jsou základem cestovního pojištění. 

A hned zde jedno velké POZOR

Vztahuje se na léčebné výlohy v souvislosti s úrazem či akutním onemocněním. Všimněte si slova AKUTNÍM. Ve výlukách mají snad všechny pojišťovny – jen mírně odlišnými slovy – toto (citace z pojistných podmínek platných k dnešnímu dni)

POJISTITEL A:Co není pojištěné? „Akutní onemocnění, které bylo známo před počátkem pojištění, chronické onemocnění, kromě poskytnutí první pomoci (tj. stabilizace život ohrožujícího stavu).“

POJISTITEL B:Pojištění se nevztahujena jakékoliv škodní události a újmy související se zdravotním stavem, nemocí nebo úrazem, který existoval před uzavřením tohoto pojištění s výjimkou stabilizovaného chronického onemocnění.“

Příklad: Odjíždíte na dovolenou a je u vás již známé onemocnění v nestabilizovaném stavu (ať již třeba nádorové onemocnění, diabetes, různé záněty atd.) mohou Vám být v případě jeho zhoršení uhrazeny z cestovního pojištění pouze náklady na stabilizaci život ohrožujícího stavu, nikoli však náklady na další nezbytnou léčbu. 

Takže opakuji – čtěte pojistné podmínky, ať nejste překvapeni, ale připraveni

 • Na vaše onemocnění známá / diagnostikovaná PŘED uzavřením pojištění se pojistná ochrana bude vztahovat pouze v rozsahu stanoveném v pojistných podmínkách.
 • V současné době existuje řešení, a to jako připojištění pro nestabilizovaná chronická onemocnění, je však nabízeno velmi úzkým okruhem pojistitelů a pozor i zde jsou výluky a omezení.

V pojistných podmínkách se také v různých slovních obměnách uvádí, že je povinností pojištěného

POJISTITEL A: – „dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména: dodržovat předepsaná bezpečnostní opatření dané země včetně používání funkčních ochranných pomůcek (přilba při jízdě na kole, lyžích a snowboardu, přilba a plovací vesta při vodních sportech apod.) atd.“

POJISTITEL B: – „učinit veškerá opatření, která lze rozumně vyžadovat k předcházení vzniku nebo zmírnění újmy na základě které jste oprávněn/a uplatnit nárok z tohoto pojištění.“

Jinými slovy – pojišťovny se de facto shodují a porušíte-li tuto povinnost např. tím, že při jízdě na kole či lyžích nebudete mít helmu, budete mít problém s pojistným plněním.

Léčebné výlohy mohou zahrnovat i náklady na akutní zubní ošetření (s vlastním sublimitem plnění a opět čtěte podmínky – na to bych mohl upozorňovat za každým odstavcem)

 • Zvolte si dostatečně vysoký pojistný limit.
 • Nastavte správný územní rozsah pojištění.
 • Nezapomeňte při poptávce a sjednání pojištění zvážit a uvést všechny vaše aktivity, které plánujete na vaší cestě vykonávat.
  • zda se bude jednat o běžnou turistickou cestu, nebo pracovní pobyt
  • zda se budete kromě běžných sportů (turistika, plavání, cykloturistika atd.) věnovat i rizikovým sportům, zimním sportům, zda je budete provozovat na amatérské či profesionální úrovni. To, co jedna pojišťovna pojistí v základu bez přirážky, jiná pojišťovna může mít ve výlukách, nebo jako připojištění za zvláštní sazbu pojistného. Pro některou pojišťovnu může být určitý druh sportu nepojistitelný a pro jinou ten samý provozovaný na stejné úrovni jen rizikový a pojistitelný s přirážkou

Příklad: (citace z aktuálních pojistných podmínek 2 pojišťoven)

POJISTITEL A: bez přirážky pojistí v základu „kajak, kánoe a rafting st. obtížnosti WW1, WW2“

POJISTITEL B: s přirážkou a považuje za pojistitelný rizikový sport „sjezd na divoké vodě (stupeň obtížnosti ZW, WW I, WW II)“ 

 • při pracovní cestě může být ve výlukách např. manuální práce a je třeba jí připojistit.  

COVID-19

Aktuálně je důležité i to, jak se konkrétní pojišťovna staví např. k léčebným výlohám v souvislosti s COVID-19, k nákladům při povinné karanténě, do které se můžete dostat v zahraničí při vaší cestě. 

 1. ASISTENČNÍ SLUŽBY

Podle nabídky konkrétního pojistitele např. zorganizuje ošetření, zajistí garanci nákladů na operaci, hospitalizaci, zorganizuje návrat zpět do ČR. Pomůže při ztrátě dokladů a v jiných nouzových situacích. Může také (už většinou jako rozšíření pojištění asistenčních služeb) nabídnout pojištění např.

 • Cyklo asistence ● Domácí asistence ● Technické asistence k vozidlu ● a další
 1. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Obvykle zahrnuje pojištění ● smrti úrazem ● trvalých následků úrazu ● někdy denní odškodné za léčení ● příp. nějakou denní dávku za pobyt v nemocnici. 

Toto pojištění úrazu v rámci cestovního pojištění je bez oceňování zdravotního stavu, takový malý bonus pro vás k tomu, když už se něco stane. Neřeší však žádné podstatné životní situace a nelze v něj vkládat 100% naděje na záchranu, proto byste neměli spoléhat JEN na něj. 

Úrazové pojištění doporučuji mít sjednané především MIMO cestovní pojištění, a to jako samostatné pojištění či jako součást životního pojištění.  Jeho rozsah by měl vycházet z řádné analýzy potřeb tak, aby vás opravdu plně zajistilo ve všech případech, nejen v souvislosti s cestováním.

 1. ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU

Pojištění odpovědnosti za zaviněnou újmu 3. osobě bývá rovněž součástí základního rozsahu cestovního pojištění. Velmi důležitý je zde nejen limit, ale také jeho rozsah podle pojistných podmínek pojistitele. 

Pojištění odpovědnosti za újmu by měl mít každý sjednané nikoli pouze na dobu cesty, ale neustále. Třeba jako jednu ze složek v pojištění privátního majetku. 

Proč? Může vás totiž ochránit ve chvílích, kdy zaviníte škodu 3. osobě, za takovou škodu odpovídáte a máte tedy povinnost škodu nahradit. 

Právě v zahraničí totiž mohou být nároky na náhradu škody uplatněné poškozenými výrazně vyšší než v ČR. Odpovězte si sami na otázku „Jaký bude rozdíl např. při náhradě ušlého výdělku poškozenému, který pracoval jako lékař ve Švýcarsku oproti lékaři pracujícímu v ČR?“ Asi tušíte správně, že podstatný.  

Např. jako cyklista zaviníte dopravní nehodu, nebo jako chodec. Může dojít ke zranění, úmrtí, škodě na věci, majetku. Jako řidič na takovou situaci máte (měli byste mít) „povinné ručení“ a škodu uhradí pojišťovna. Bez pojištění občanské odpovědnosti za škodu z běžné činnosti veškeré náklady zaplatíte sami. S tímto pojištěním – pojišťovna. Zvolte vysoké limity, odpovídající územní rozsah (ČR, Evropa, svět). Kolik vás to bude stát? Toto pojištění se obvykle vztahuje na všechny členy rodiny, nebo domácnosti apod. a s limitem 25,000.000 Kč lze sjednat k pojištění domácnosti či odpovědnosti s pojistným kolem cca 1.000 Kč / rok (dle konkrétní pojišťovny).

Pojištění odpovědnosti v cestovním pojištění může mít oproti běžnému výše zmíněnému produktu něco navíc a to např. rozšířený rozsah krytí o to, co je u toho běžného ve výluce. Ale pozor, každá pojišťovna to má jinak. 

Příklad a opět citace z aktuálních pojistných podmínek: 

POJISTITEL A: Co není pojištěné? Pojištění odpovědnosti se nevztahuje na: … škodu nebo jinou újmu přímo či nepřímo způsobenou – na věci (např. telefon, fotoaparát), kterou jste si zapůjčil, vypůjčil, pronajal (tzn. výpůjčka, výprosa a nájem) nebo kterou užíváte neoprávněně“.   

POJISTITEL B: „Pojištění se sjednává pro případ, že v průběhu cesty Vy nebo spolucestující pojištěná osoba nahodile způsobíte újmu, za kterou jste právně odpovědný a bude proti Vám uplatněn nárok na náhradu: … újmu na majetku, jenž není ve Vašem vlastnictví, správě nebo držbě nebo ve vlastnictví, správě nebo držbě některého z Vašich rodinných příslušníků, zaměstnance nebo zaměstnavatele; poškození nebo zničení dočasného ubytovacího zařízení, které Vám nepatří a ani některému z Vašich rodinných příslušníků, zaměstnanci nebo zaměstnavateli.“

Vidíte ten zásadní rozdíl? Co jedna pojišťovna neuhradí, jiná ANO.

 1. POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL

Jako vše dosud zmíněné i rozsah pojištění zavazadel je odlišný u jednotlivých pojišťoven. 

Obvykle se vztahuje na škodu na zavazadlech až do výše sjednaného limitu pojistného plnění, která vznikla během cesty např. ● při živelné události ● při dopravní nehodě ● loupeží, krádeží v autě nebo ubytovacím zařízení (což může být dle pojistitel např. nejen hotel, penzion, ale také obytný přívěs, obytná loď, …) ● krádeží věci vloupáním do prostoru určeného k uložení pojištěných věcí (úschovna zavazadel, lyžárna, kolárna apod.) ● poškozením či ztrátou během přepravy, pokud byly řádně odbavené a převzaté přepravcem ● atd. 

A jak jsem zmínil, čtěte pečlivě pojistné podmínky. 

Zase příklad odlišného přístupu pojišťoven pro krádež zavazadel z motorového vozidla, cituji: 

POJISTITEL A: Co je pojištěné? Nahradíme Vám škodu, která vznikne na Vašich zavazadlech způsobenou: krádeží věci vloupáním do motorového vozidla nebo uzamčeného střešního boxu“

Co není pojištěné? Neuhradíme Vám škodu způsobenou krádeží z motorového vozidla, které nebylo řádně uzamčené, nemělo uzavřená všechna okna nebo pokud byla odcizená věc v autě z vnějšku viditelná.“

POJISTITEL B:Nahradíme Vám škodu na zavazadlech až do výše sjednaného limitu pojistného plnění, která vznikla během cesty ……. krádeží v autě …. U krádeže musí pachatel prokazatelně překonat překážky chránící zavazadla věci před odcizením, přičemž zavazadla v motorovém vozidle, přívěsu nebo plavidle nesmí být umístěna viditelně a musí být uložena v uzamčeném zavazadlovém prostoru.“

Pojištění zavazadel se nevztahuje na krádež zavazadel na střešním nosiči vozidla nebo ze zaparkovaného motorového vozidla, obytného přívěsu či plavidla, nastala-li škoda mezi 22. hodinou večerní a 6. hodinou ranní.

Tedy – u pojistitele B zužující podmínka výplaty pojistného plnění, kterou pojistitel A nepožaduje. Ten by v tomto případě zaplatil i za škodu vzniklou v noční době mezi 22. a 6. hodinou.  

 1. POJIŠTĚNÍ STORNO POPLATKů

Můžete si storno pojistit samostatně, bez pojištění léčebných výloh. Kryje náklady, které vznikly vyúčtováním stornovacích poplatků poskytovatelem cestovní služby z důvodu zrušení cesty. 

Pozor na spoluúčast, která se může podstatně lišit. Jedna pojišťovna 10 %, jiná 20 %.

U tohoto pojištění doporučuji věnovat pozornost zejména detailní specifikaci POJIŠTĚNÝCH událostí (a také těch NEPOJIŠTĚNÝCH, tedy výluk) pro které ke zrušení cesty došlo. 

Rozsah se bude velice lišit (citace opět z aktuálních poj. podmínek 2 pojistitelů). 

● Akutní onemocnění či úraz to bude vždy. 

Ale je důležité, aby se pojištění vztahovalo i na další události např. ● na spolucestujícího a pak by pojištěný musel cestovat sám ● živelní událost v místě bydliště pojištěného ● škodu na majetku pojištěného způsobená krádeží vloupáním v místě jeho bydliště během alespoň 48 hod. před plánovaným počátkem cesty ● zmeškání odjezdu dopravního prostředku z ČR do zahraničí z důvodu dopravní nehody vozidla či vlaku, jímž pojištěný cestoval na místo určené k odjezdu atd.

U jiné pojišťovny to mohou být navíc inadstandardní události“, např. 

● vážná nemoc, vážný úraz nebo úmrtí mazlíčka ● vaše předvolání k soudu v případě podání svědectví (nikoli jako znalce), adopce či osvojení dítěte nebo rozvodového řízení ● opakování univerzitní či obdobné zkoušky Vámi či pojištěnou osobou, připadne-li datum této opravné zkoušky na dobu pojištěné cesty nebo do období 7 dnů po plánovaném návratu ● umístění do povinné karantény nařízené hygienikem během 2 týdnů před plánovaným odjezdem ● a další.

Pojištění „Storna“ však nemusí krýt jen cestu TAM, ale také ZPĚT, tj. také může pokrývat zvýšené náklady na předčasný návrat z pobytu v zahraničí v situaci, kdy nepoužijete původně plánovaný dopravní prostředek z důvodů • úmrtí osoby blízké • akutní závažné onemocnění nebo úraz osoby blízké s nezbytnou hospitalizací • rozsáhlá škoda na Vašem majetku způsobená živelní událostí nebo trestným činem atd.

POZOR, nepromeškejte čas, kdy je pojištění storna možné sjednat. Na rozdíl od pojištění léčebných výloh, které můžete uzavřít třeba ještě jeden den před zahájením cesty, není toto u pojištění storna možné. Obvykle to nelze později než ve lhůtě stanovené pojistnými podmínkami PŘED plánovaným odjezdem. 

Příklad: 

POJISTITEL A: „Je-li cestovní služba zakoupena méně než 60 kalendářních dní před plánovaným datem odjezdu, musí být pojištění sjednáno a pojistné zaplaceno nejpozději následující den po jejím zakoupení, jinak je neplatné.“ 

POJISTITEL B: „Pojištění stornopoplatků může být sjednáno ode dne závazného objednání cesty až do dne doplacení cesty a nejpozději 30 dní před. Doporučujeme Vám seznámit se se stornovacími podmínkami poskytovatele. Pokud si cestu pořizujete méně než 30 dní před odjezdem (tzv. last minute), pojistit se můžete, pojistné však musíte zaplatit současně s úhradou cesty.

 1. Zajímává rozšíření v cestovním pojištění

Některé pojišťovny v cestovním pojištění nabízejí většinou volitelnou formou některá zajímavá připojištění, která nejsou zcela běžná, ale určitě mohou přijít velmi vhod.

Jde např. o

 • Cesty autem
  • např. jedete-li na cestu vlastním vozidlem, můžete si do určitého limitu sjednat asistenční službu např. na odtah vozidla, náhradní dopravu a ubytování v případě nepojízdnosti vašeho vozidla apod.
  • A NEPŘEHLÉDNĚTE – jedete-li však pronajatým vozidlem, pak by pro vás mohlo být velmi zajímavé připojištění SPOLUÚČASTI na havarijním pojištění. Kryje dle pojistných podmínek konkrétního pojistitele např. toto: „Pokud v průběhu cesty dojde k poškození nebo odcizení pronajatého vozidla, vyplatíme pojistné plnění ve výši spoluúčasti, kterou nesete Vy nebo pojištěná osoba v souladu s nájemní smlouvou.“ A to je skvělé. 
 • Cesty s mazlíčkem, s pejskem, kočičkou …  – lze sjednat opět jako rozšíření cestovního pojištění a záleží na nabídce konkrétní pojišťovny, 
  • např. cituji: „pro případ veterinárních výloh a odpovědnosti za újmu způsobenou mazlíčkem, který je s Vámi na cestě a jehož jste majitelem.“  Pojišťovna také určuje, na jakého mazlíčka se pojištění vztahuje „a) Pojistit lze pouze mazlíčka, který dosáhl věku 3 měsíců a mladšího 10 let, má platný pas v zájmovém chovu, je identifikován mikročipem nebo tetováním, byl očkován proti vzteklině v souladu s veterinárními předpisy, splňuje dodatečné požadavky a omezení pro vstup psů a koček, na území státu, přes který a do kterého cestujete (např. ošetření proti parazitům).“
  • Veterinární léčebné výlohy – Pokud během zahraniční cesty Váš mazlíček náhle akutně onemocní či dojde k jeho poranění, dále citace o vybrané pojišťovny „uhradíme Vám obvyklé odpovídající a přiměřené výlohy na léčení či chirurgický zákrok poskytovaný veterinárním lékařem, na nutnou veterinární léčebnou péči, tj. na péči stabilizující stav Vašeho mazlíčka natolik, abyste mohli pokračovat v cestě nebo se vrátit zpět do ČR, do výše sjednaného limitu za: 
   • poplatky za návštěvu veterinárního lékaře;
   • předepsaná léčiva, přípravky a obvazové materiály;
   • hospitalizaci a použití prostředků veterinární techniky;
   • nezbytné přiměřené veterinární výlohy spojené s úhynem či nutným utracením mazlíčka.“ Konec citace.
  • Pojištění odpovědnosti za újmu kryje újmu způsobenou pojištěným mazlíčkem jiné osobě a to ublížením na zdraví nebo usmrcením, zničením či poškozením hmotné věci.

Pár slov závěrem a něco o mně

Jsem jedním z vás, karavanista a profesí již mnoho let „pojišťovák“. V r. 2020 jsem složil u České asociace pojišťoven odbornou zkoušku na nejvyšší IX. stupeň dle zákona č. 170/2018 Sb. O distribuci a zajištění pojištění.

Insia Garant s.r.o. je členem Asociace kempování a karavaningu. 

Klára Hájek Velinská mě požádala o napsání článku na toto téma. Budu rád, pokud vám článek alespoň trochu pomůže při vašem rozhodování se o vhodném pojištění a jeho rozsahu. 

Cílem tohoto článku nebylo a zodpovědně ani nemohlo být doporučení konkrétního pojistného produktu od konkrétního pojistitele. 1. se produkty a jejich pojistné podmínky velmi dynamicky mění. 2. a to především, je třeba vždy vycházet z vašich konkrétních podmínek, potřeb i požadavků, a právě podle nich hledat, najít a zvolit to nejvhodnější pojištění.

Chtěl jsem vám problematiku cestovního pojištění především přiblížit, pomoci s orientací a vím, že nebylo možné zodpovědět všechny otázky, které vás jistě ještě napadnou. 

Ale i to je práce pojišťovacího zprostředkovatele a budete-li potřebovat a chtít, můžete se na mě / nás obrátit s vašimi dotazy, potřebou rady i pomoci. 

Jsme tu pro vás v celé šíři našeho oboru POJIŠTĚNÍ. Nejen ● pojištění obytných vozidel a karavanů a s cestováním související ● cestovní pojištění, ale také ● pojištění všech vozidel vč. flotil ● pojištění privátního majetku a ● odpovědnosti ● životní a úrazové pojištění osob ● pojištění podnikatelských rizik vč. ● odpovědností profesních ● pojištění plavidel či ● domácích mazlíčků ● atd. 

To je naše každodenní práce již mnoho let.

Pokud jste dočetli až sem, budu rád za váš názor či komentář k tomuto článku, např. na našem FB facebook.com/InsiaGarant či e-mailem InsiaGarant@insia.com 

Děkuji, Jaroslav Daniel Doležal

Určitě si také přečtěte článek Co vše si ohlídat pro správné pojištění obytného vozidla či karavanu

Související

Jaké novinky si pro vás připravily vybrané české kempy v letošním roce?

Jak jsem nedávno na své facebookové stránce psala, v návaznosti na aktuální situaci a koronaviru je více než jasné, že letos budeme trávit naše...